Městys Borotín - oficiální www stránky

Hrad Borotín a barokní hospodářský dvůr

Borotín v Toulavé kameře

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/

čas 18:20


Hrad Borotín a barokní hospodářský dvůr


    Východně od obce Borotín leží na ostrožně nad rybníkem zříceniny gotického hradu, jedna z mnoha zastávek Karla Hynka Máchy a kulisy natáčení pohádky "Honza málem králem" z roku 1976. Autobusem se k němu můžete dopravit do zastávky Borotín - Starý zámek nebo přímo z Borotína půlhodinovou procházkou. Přístup ke zřícenině umožňuje odbočka ze silnice Tábor - Praha v Sudoměřicích vlevo, směr na Sedlec-Prčice. Vlaková zastávka je v Sudoměřicích u Tábora, od hradu vzdálená asi dva kilometry. Pěší turisty přivede do Borotína trasa modré značky z Jistebnice (asi 10 km), nebo žlutá značka ze Střezimíře, případně z Balkovy Lhoty. Přímo k hradu vede i trasa červené značky z Tábora (asi 17 km).

 

 

 Z HISTORIE HRADU

 

 

 

 

    V historických pramenech se hrad poprvé uvádí k roku 1356 v predikátu Vítka z Borotína, který pocházel z jedné z větví nejmocnějšího jihočeského rodu Vítkovců, pánů z Landštejna, a který je i možným zakladatelem hradu. V držení jeho potomků zůstal pak hrad ještě téměř celé století. Jeho potomci Jan a Heřman byli přívrženci Husova učení a významnými postavami doby, Heřman z Landštejna a Borotína byl 16. října 1423 na Svatohavelském sněmu dokonce jako zástupce kališníků zvolen do dvanáctičlenné zemské vlády. 

 

 

    Další majitel hradu, Mikuláš z Landštejna a Borotína, byl od roku 1426 rovněž jedním ze spojenců a hejtmanů táborské strany. Roku 1434 se však moudře rozhodl přejít k umírněné koalici, čímž si 21. května 1434 vysloužil obležení Borotína táborským vojskem. Prudké počáteční zteči hrad odolal a na dlouhodobé obléhání neměli Táboři ve svízelné politické situaci ani pomyšlení. Od Borotína odtáhli ku Praze a do středních Čech, kde byla o několik dní později, 30. května, u Lipan vybojována jedna z rozhodných bitev, předznamenávající konec polních vojsk. Když se po klamném manévru rožmberských nechali sirotci vylákat a otevřeli vozovou hradbu, pronikl do ní vyčleněný jízdní oddíl, v němž kromě jiných bývalých táboritů nacházíme i Mikuláše z Borotína. Ten také prodal hrad Borotín před rokem 1446 svému spolubojovníku od Lipan Janu Malovcovi z Pacova.


 

    Hrad poté mizí z písemných pramenů až do počátku 17. století, kdy jej roku 1613 potomek Jana Malovce Pavel prodává Kryštofu Vojkovskému z Milhostic. Jeho synové se zapojili do stavovského povstání a odplatou jim byl hrad i dvůr vypleněn a vypálen. Po bělohorské porážce byl Vojkovským hrad s dvorem, pivovarem, městečkem Borotínem a příslušnými vesnicemi konfiskován a prodán jako "zámek starý řečený Borotín" 16. března 1623 Polyxeně Lobkovské z Pernštejna. Ještě v témž roce se v další zprávě hrad popisuje "toho jest toliko jméno a zdi bez krovu zbořené, dvůr všechen spálený".
    Paní Polyxena připojila Borotín ke svému jistebnickému panství, jehož osudy sdílel až do 20. století. Po dvou staletích v lobkovickém držení prodal Ferdinand z Lobkovic roku 1829 jistebnické panství železářskému podnikateli Janu Nádhernému z Prahy, který byl o devět let později povýšen do šlechtického stavu s přídomkem "z Borutína". Posledním majitelem panství z tohoto průmyslnického rodu byl v polovině 20. století Konstantin svobodný pán Nádherný z Borutína. Po roce 1948 se svými potomky emigroval, potomci žijí v Rakousku a Kanadě
    V průběhu dalších staletí byly chátrající budovy hradu rozebírány na stavební materiál pro domky okolního obyvatelstva stejně jako na výstavný barokní dvorec v místě bývalého předhradí. Zejména západní část jádra výrazně poškodila těžba kamene. Ještě v polovině 19. století byly zbytky zdiva hradu mnohem výraznější, jak ukazují i kresby a rytiny v dílech F.A. Hebera a A. Sedláčka.


podívejte se také na: 

http://www.virtualtravel.cz/borotin/hrad-borotin.html


 

Podrobný popis stavebního vývoje hradu a současného stavu naleznete zde.

Jak se hrad Borotín ocitl v držení Viléma Lva z Říčan http://www.ceskasibir.cz/dok/d611.php

 

Pověst

Bílá paní na Borotíně  

Další legenda o bílé paní se váže k zřícenině hradu Borotín, které se dnes říká Starý zámek. První zmínky o tomto hradu pocházejí z roku 1356, kdy ho vlastnil Vítek z Borotína, jenž patřil k větvi jihočeského rodu Vítkovců. V některých pramenech je uváděn Vítek jako ten, kdo hrad založil. O tom však pravděpodobně neexistují žádné písemné zmínky.

I na Borotíně se prý zjevoval přízrak bíle oděné ženy, která se procházela po hradě či levitovala ve vzduchu nad hradem. Bílá paní je podle legendy poměrně mladá a může se jednat o zjevení některého ženského potomka pánů z Borotína. Okolo hradu se traduje příběh o nešťastné lásce, který najdeme i v mnoha dalších legendách. Narodila se zde prý dívka, jež byla velice krásná a inteligentní. Ta se zamilovala do prostého mládence, což se pochopitelně nezamlouvalo jejímu otci, který pro svou dceru našel jiného ženicha. Dívka k tomu mládenci nic necítila. Musela si ho však vzít za manžela, aby splnila otcovo přání. V době svatby však byla nešťastná dívka v jiném stavu s mládencem, kterého skutečně milovala. Když se to dozvěděl její manžel, prý ji zavraždil. Probodl ji nožem.

 

 

BAROKNÍ HOSPODÁŘSKÝ DVŮR BOROTÍN

Občerstvení na statku otevřeno o víkendech v červnu 10:00 - 17:00 hod nebo po domluvě na telefonu 727 980 531

 https://www.facebook.com/?ref=logo#!/BD.Borotin?notif_t=fbpage_fan_invite

1.1. KULTURNÍ PAMÁTKA

Barokní hospodářský dvůr (zvaný Starý zámek) v Borotíně u Tábora je kulturní památkou rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 28.7.2003 (spisová značka Č.j. 9660/2001). Důvodem pro zapsání mezi kulturní památky je mimořádný urbanistický význam objektu: “... tento typ osově symetrické trojkřídlé dispozice s čelní vjezdovou branou (bez významnějších mladších přestaveb) se dochoval již velmi ojediněle. Lze tedy konstatovat, že areál hospodářského dvora Starý zámek patří mezi nejvýznačnější stavby svého druhu v jihočeském regionu a z hlediska své urbanistické polohy zřejmě nemá obdoby“.  Dnešní, v podstatě barokní dvůr má pozdně středověké nebo renesanční jádro. Přelom 18. a 19. století vtiskl dvoru klasicistní tvář, jehož součástí je kromě vykrajovaných štítů také červeně malované členění vnějších fasád.

1.2. HISTORIE OBJEKTU

Barokní hospodářský dvůr v Borotíně je situován naproti zřícenině středověkého hradu zvaného Starý zámek, po kterém podobně přijímá přídomek Starý zámek. Poprvé je dvůr uváděn roku 1557, kdy zaujímá místo, kde bývalo hned od založení hradu neopevněné předhradí s hospodářskými budovami. Nadále plnil funkci poplužního dvora, po vypálení hradu a jeho následném opuštění v roce 1620 zůstává jako samostatně fungující hospodářská jednotka v majetku rodu Lobkowiczů, kteří roku 1829 prodali hrad i se statkem baronům Nádherným. Po pozemkové reformě v roce 1923 se zde vystřídalo mnoho majitelů i nájemců, přičemž potomkům posledních majitelům byl objekt vrácen v restitučním řízení. Ti jej následně prodali a střídání dalších majitelů, kteří na objektu neprováděli ani základní udržovací práce přivedlo statek k jeho stávajícímu havarijnímu stavu (stav v roce 2009).

1.3. PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST BAROKNÍHO DVORA BOROTÍN

Společnost TAKELOT s.r.o. objekt zakoupila v prosinci roku 2009. Rok 2010 byl ve znamení čištění objektů, základních zabezpečovacích prací a statického zajištění objektu. V témže roce byl zpracován stavebně historický průzkum a dojednány podmínky závazného stanoviska NPÚ (podmínek Národního památkového ústavu, za kterých je možné objekt rekonstruovat). V roce 2011 byl zpracován projekt obnovy komplexu, na jehož základě bylo vydáno platné stavební povolení. V letech 2011-2013 došlo k většinové rekonstrukci historicky nejcennější části komplexu – jižního křídla.

Oprava středové brány a ohradní zdi u jižního křídla. Financováno plně z vlastních zdrojů.

Nový krov (replika barokního krovu) a nová střešní krytina nad západní částí jižního křídla (původní obytná budova). Oprava byla spolufinancována z Havarijního programu Ministerstva kultury 2011.

Oprava zkolabovaných částí obvodových zdí a zřícených kamenných kleneb ve východní části jižního křídla (tzv. ovčín) Oprava byla spolufinancována z grantového programu Nemovité památky Jihočeského kraje 2011.

Obnova původních barokních fasád východního a západního štítu jižního křídla a osazení replik barokních oken a dveří v západní části jižního křídla (původní obytná budova). Oprava byla spolufinancována z grantového programu Nemovité památky Jihočeského kraje 2012.

Oprava historického klasicistního krovu a střechy  nad východní částí jižního křídla (tzv. ovčína). Oprava byla spolufinancována z Havarijního programu Ministerstva kultury 2012 a 2013).

Dokončení statického zabezpečení  východní části jižního křídla (tzv. ovčín) formou zátěru kamenných kleneb a osazení replik barokních oken a dveří ve východní části jižního křídla. Oprava byla spolufinancována z grantového programu Nemovité památky Jihočeského kraje 2013.

Obnova  (části) historického plotu a rekultivace jižní terasy včetně obnovení květné a bylinkové zahrádky. Oprava byla spolufinancována z Programu rozvoje venkova, Realizace místní rozvojové strategie Fiche 1.4. Zlepšení estetického vzhledu obcí II vyhlášené MAS Krajina srdce.

Tyto provedené a plánované rekonstrukční aktivity reprezentují  Fázi I. Fáze II. bude zahrnovat rekonstrukci a adaptaci severního křídla. Fáze III. bude zaměřená na zahrnovat zadního traktu (stodol) a stájí pod objektem barokního dvora.

 

1.4. PROJEKT OBNOVY BAROKNÍHO DVORA BOROTÍN

Cílem projektu

Barokní dvůr Borotín je vybudování kulturního a společenského centra pro nejbližší region tak, aby zapadal a podporoval cíle uskupení Společenství obcí Čertovo břemeno a souběžně využíval jeho turistického potenciálu. Předpokladem je samotná historická budova statku, ale také protilehlý komplex zříceniny středověkého hradu.

1.4.1. JIŽNÍ KŘÍDLO

Fáze I. (2010 – 2014):

Rekonstrukce a adaptace jižního křídla. Rekonstrukce středové (vstupní) barokní brány a jižních obvodových zdí. Rekonstrukce terasy pod jižním křídlem statku. Projektová dokumentace počítá s následným využitím stávajících budov jižního křídla:

PŮVODNÍ OBYTNÁ BUDOVA

Původně obytná budova s barokním štítem a se zachovalými cihlovými klenbami z 18. století v jedné části a středověkými kamennými klenbami v druhé části bude přebudována na dva apartmány, které budou plně využívat historického potenciálu a respektovat nároky vyššího standardu rodinné dovolené (prostředí a dostatek samostatných pokojů). Apartmány nabídnou společenskou místnost včetně malé kuchyňky, sociální zázemí (samostatná koupelna a samostatný záchod) a ložnici v přízemí. Další dvě oddělené místnosti (ložnice) včetně odděleného sociálního zázemí (2x koupelna se záchodem v jedné místnosti) budou v podkrovní části. S podkrovím bude přízemí spojeno vnitřním schodištěm. Interiéry v přízemí budou vybaveny historickým nábytkem tak, aby vnitřní vybavení podtrhlo autenticitu a historickou výjimečnost místa. Jeden z apartmánů nabídne výhled na protilehlou zříceninu středověkého hradu. Oba apartmány budou mít k dispozici část zahradní terasy, která přiléhá k jižnímu křídlu. Terasa bude staticky zajištěna a rekonstruována dle dochovaných fotografií.

BUDOVA tzv. OVČÍNA

Pozdně středověká budova s kamennými klenbami představuje spolu s obytnými budovami nejstarší část dvora. Přízemní část bude uzpůsobena tak, aby zde mohla být umístěna expozice regionálního muzea. Projekt muzea je podporován městysem Borotín, který na projektu aktivně spolupracuje primárně z pohledu zajištění náplně expozice. Rozsáhlé podkroví bude adaptováno na multifunkční společenské prostory tak, aby zde mohly být pořádány vernisáže, výstavy a jiné akce kulturního charakteru – ať už v souvislosti s muzeem nebo jako samostatné aktivity. Terasa přiléhající k budově bude využita částečně jako bylinková zahrádka, částečně jako odpočinková zóna. Terasa bude staticky zajištěna a rekonstruována dle dochovaných fotografií.

1.4.2. SEVERNÍ KŘÍDLO

Fáze II. (2014 - 2017): Rekonstrukce a adaptace severního křídla. Dokončení oprav teras pod jižní křídlem. Dokončení stavby parkoviště pod severním křídlem. Projektová dokumentace počítá s následným využitím stávajících budov severního křídla.

Špejchar: budova špejcharu s barokním štítem bude obnovena do původní podoby tak, aby byla přístupná návštěvníkům.

Hospodářská budova stáje: budova původních stájí bude upravena na standardizované ubytovací kapacity – jak v přízemí, tak v podkroví.

Hospodářská budova konírna: budova koníren bude v přízemí upravena na dva stylové pokoje apartmánového typu. V podkroví budou podobně ubytovací kapacity.

Hospodářská budova  původní kolna: tato budova včetně navazujícího přístavku budou využívány jako provozní prostory komplexu (vytápění/ voda/ čistička odpadních vod atd.).

1.4.3. VÝCHODNÍ KŘÍDLO

Fáze III. (2017-2020): Rekonstrukce a adaptace objektů (stávajících) stodol. Úprava přilehlých pozemků. Připravovaná projektová dokumentace počítá s následným využitím stávajících budov severního křídla.

Severní budova: Společenský & konferenční sál a restaurace. Školící prostory v podkrovní části.

Jižní budova:  Wellnes a bazén. Provozní ubytovací kapacity.

1.5. BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN – POSTUPNÁ REKONSTRUKCE (2011 -2013)

1.6. MIKROREGION ČERTOVO BŘEMENO

Borotín je součástí mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno (rozhraní jižních a středních Čech), který vznikl již v roce 1996 a název dostal podle skalního útvaru „Čertovo břemeno“, opředeného několika pověstmi. Mikroregion je svazkem jedenácti obcí - šest obcí z jižní části Středočeského kraje (Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno, Střezimíř a Sedlec-Prčice) a pěti obcí ze severní části Jihočeského kraje (Balkova Lhota, Borotín, Jistebnice, Nadějkov a Radkov).

Společenství obcí Čertovo břemeno se snaží iniciovat pozitivní rozvoj tohoto typicky venkovského mikroregionu, zejména v oblastech rozvoje kvalitní technické infrastruktury, občanské vybavenosti, cestovního ruchu, zaměstnanosti, propagace regionu a ochrany životního prostředí, za účelem zachování kulturního a přírodního dědictví regionu.

Územím mikroregionu prochází mezinárodní zelená stezka Greenways Praha - Vídeň. V její návaznosti a ve snaze zpřístupnit návštěvníkům turisticky atraktivní místa mikroregionu vzniklo několik velmi dobře značených místních cyklotras s názvem  Greenways Čertovo břemeno. Zelené stezky Greenways Čertovo břemeno jsou složeny z cykloturistických tras, zimních lyžařských stop, pěších turistických tras, naučné stezky Nadějkovsko s rodinnou stezkou, křížové cesty z Jistebnice ke kapli sv. Máří Magdalény a systému výletů za kapličkami Českého Meránu. V zimním období je možné využívat vyznačený systém lyžařských tras pro běh na lyžích. V rámci systému existují značené a pravidelně udržované lyžařské trasy v délce pětašedesát kilometrů. Jak cyklistické, tak běžkařské trasy procházejí přímo přes Starý zámek v Borotíně jako přes klíčový turistický bod Borotínska a jsou – kromě nádherné okolní přírody a turistických zajímavostí – základním předpokladem aktivní dovolené pro celou rodinu v této oblasti.

1.7. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ “Barokní dvůr BOROTÍN, z.s.“

Občanské sdružení “Barokní dvůr BOROTÍN, o.s.“ bylo založeno v roce 2012. Primárním posláním občanského sdružení “Barokní dvůr BOROTÍN o.s.“ je pomoc a součinnost při rekonstrukci a revitalizaci kulturní památky - hospodářského dvora Starý zámek v Borotíně.  Cílem je adaptace historicky nejcennější části objektu a vybudování interaktivní muzejní expozice zaměřené na historii statku, protilehlého hradu, obce a zdejšího zemědělského regionu.  Muzeum je významným bodem širšího záměru vybudování společenského a kulturního centra. Činnost občanské sdružení je podporována obcí, místními spolky (Osvětová beseda), spolupracuje s místními organizacemi (např. partnerská smlouva s místní základní školou), uskupeními (např. partnerská smlouva se Společenstvím obcí Čertovo břemeno) a také s MAS Krajina srdce. Občanské sdružení “Barokní dvůr BOROTÍN, z.s.“ bylo registrováno podle zákona č.83/1990Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 31.8.2012 pod čj.VS/1-1/89 932/12-R.  IČ: 22714065.

Mezi členy patří majitel objektu, rodinní příslušníci, místní občané, odborníci na obnovu kulturních památek a různorodí podporovatelé projektu obnovy statku (včetně dvou osob žijících trvale v zahraniční). Podpora členů je primárně formou aktivní pomoci při rekonstrukčních pracích, při organizačním zajištění akcí, jejich výtěžek jde na obnovu objektu, nezištnou odbornou pomocí (příprava projektu a dozor realizace), ale i drobnějšími finančními dary.

Jednou z poslední aktivit občanského sdružení "Barokní dvůr Borotín z.s." je zahájení veřejné sbírky. V případě zájmu o podporu obnovy hospodářského dvora Starý zámek v Borotíně můžete zaslat Vás finanční příspěvek na účet veřejné sbírky č. 2800632849/2010 (viz příloha).

 

 http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/novodoby-rytir-milan-tejnor-zachranuje-slechticky-borotinsky-statek-20150421.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
leták.pdf 6228.7 Kb
sbírka390321469.pdf 60.9 Kb
verejna-sbirka-barokni-dvur.pdf 60.9 Kb

Dnes je 20.05.2019

Svátek slaví Zbyšek

Aktuality

Aktuality

Závěrečný účet DSO 2018
více
pozvánka na schůzi
více
Uzavírka silnice
více
Libenice, Předbojov 05/2019
více
Rekonstrukce rozvodné sítě NN Borotín - Šebor
více
Rozbor vody z veřejného vodovodu - 2.4.2019
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva
více
Obecně závazná vyhláška č. 1-2019
více
Rozpočtové opatření č. 2-2019
více
Setkání důchodců
více
Basketbalová zábava
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Vesnice roku 2019
více
Zápis ZŠ
více
Zápis do MŠ
více
Babouci na statku
více
Kurz pletení košíků
více
Opatření obecné povahy
více
Příloha
více
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
více
Výkaz zisku a ztráty
více
Zastavení řízení
více
Velikonoční výstava
více
Rozpočtové opatření č. 1-2019
více
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva
více
zápis ze 4. schůze zastupitelstva
více
Volby do EP 2019
více
Prohlídky bytů v č.p. 88
více
Veřejná vyhláška
více
rozbor vody z veřejného vodovodu - 28.1.2019
více
Kurz pletení mašlovaček
více
Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu
více
Hodnotící zpráva DSO za rok 2019
více
Hasičský bál
více
Ochotníci v Borotíně
více
Rozpočet městyse Borotín na rok 2019 - na paragrafy
více
Rozpočet městyse Borotín na rok 2019
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městyse
více
Místní knihovna
více
Zápis ze 3. schůze zastupitelstva
více
Basketbalový turnaj
více
Rozhodnutí
více
Cvičení s Katkou
více
Rozpočtové opatřeční č.11-2018
více
Zápis ze 2. schůze zastupitelstva
více
Veřejná vyhláška Výstavba inženýrských sítí a komunikace Na Sušárně
více
Ples městyse Borotín
více
Adventní koncerty
více
Jednací řád zastupitelstva
více
Návrh rozpočtu DSO Venkov na rok 2019
více
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov na rok 2019
více
Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín
více
Rozpočtové opatření č.10-2018
více
Čertovské rojení
více
Adventní výstava v Borotíně
více
rozpočtové opatření č. 9-2018
více
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva
více
Složení zastupitelstva městyse Borotín
více
Lampionový průvod
více
rozpočtové opatření č. 8-2018
více
Ustavující schůze zastupitelstva
více
Drakiáda
více
Jednoduché pozemkové úpravy
více
Drakiáda
více
Pozvánka na oslavy
více
zípis ze 35. schůze zastupitelstva
více
Volby do zastupitelstva 2018
více
Smlouva o poskytnutí účelové dotace
více
Kandidáti pro volby do zastupitelstva městyse Borotín konaných ve dnech 05. a 06.10.2018
více
vyhláška č. 2 - 2018
více
Požární řád obce
více
Vyhláška č. 1 - 2018
více
Očkování psů
více
zápis ze 34. schůze zastupitelstva
více
Jednoduché pozemkové úpravy
více
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
více
Dožínky na statku
více
Změna otevírací doby pošty v Borotíně
více
Slavnostní akce v Kamenné Lhotě
více
oprava místní komunikace
více
Vodné a stočné
více
Závěrečný účet městyse Borotín 2017
více
Zápis ze 33. schůze zastupitelstva
více
Stavba E.ON Distribuce
více
Rozpočtové opatření č. 5-2018
více
GDPR - informace k ochraně osobních údajů
více
Návrh závěrečného účtu Městyse Borotín za rok 2017
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2017
více
Dětský den 2018
více
Veřejné projednání ÚP Střezimíř
více
Zápis ze 32. schůze zastupitelstva
více
Opatření obecné povahy
více
Basketbal - O turnaj Borotína
více
Basketbal - O turnaj Borotína
více
Basketbal - O turnaj Borotína
více
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou
více
Basketbalová a pouťová zábava v Borotíně
více
zápis ze 31. schůze zastaupitelstva
více
Hry bez hranic 2018
více
Borotínský Zpravodaj č. 144
více
Borotínský Zpravodaj č. 145
více
Borotínský Zpravodaj č. 146
více
Borotínský Zpravodaj č. 147
více
Borotínský Zpravodaj č. 148
více
Borotínský Zpravodaj č. 149
více
Borotínský Zpravodaj č. 143
více
Kurz košíkářství
více
Příloha 12/2017
více
Výkaz zisku a ztráty 12/2017
více
Rozvaha 12/2017
více
Fin 2 - 12 M 12/2017
více
Upozornění pro vlastníky lesa
více
Zahájení územního řízení
více
zápis ze 30. schůze zastupitelstva
více
Uzemní pracoviště ČB
více
rozpočtové opatření č. 2-2018
více
PDO 2018
více
Setkání rodáků
více
zápis z 29. schůze zastupitelstva
více
Schválený střednědobý rozpočtový výhled Městyse Borotín 2018-2021
více
rozpočtové opatření č. 12 - 2017
více
Novoroční šlápota
více
Schválený rozpočet Společenství obcí Čertovo břemeno
více
Návrh rozpočtu Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2018
více
Ples městyse Borotín 2017
více
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Městyse Borotín 2018- 2021
více
Návrh rozpočtu Městyse Borotín na rok 2018
více
Adventní koncert ve Střezimíři
více
Žádost o vyvěšení
více
Čertovské rojení
více
Vánoční výstava
více
Výkup kůží
více
Návrh rozpočtu DSO mikroregion Venkov na rok 2018
více
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov na rok 2018
více
Pozvánka na schůzi zastupitelstva
více
Veřejná vyhláška
více
Lampionový průvod
více
Nabídka pronájmu
více
Přerušení dodávky el. energie
více
Pozvánky na víkend, oznámení
více
Ořez dřevin
více
Krajem Kalicha 2017
více
Boratkov
více
Zahradnictví na Sušárně
více
Drakiáda
více
Pošta Borotín
více
očkování psů
více
Výzva občanům
více
Kondiční cvičení
více
Změna otevírací doby pošty v Borotíně
více
Borotín v Toulavé kameře
více
Borotín v Toulavé kameře
více
Rozbory vody
více
prihláška odběrů hlášení
více
Město Sedlčany
více
Závěrečný účet městyse Borotín 2016
více
Otevírací doba
více
Centrální vytápění obce - dotazník
více
Nová otevírací doba Pošty Partner
více
Uzavírka silnice Mitrovice
více
Závěrečný účet 2016
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
více
Rozbory vody pro občany
více
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Libenice
více
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Kamenná Lhota
více
Přerušení dodávky el. energie
více
Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci
více
Vyhlášky č. 1-2017 a 2-2017
více
Oznámení
více
Výhledový rozpočet 2016-2019
více
Adventní koncert
více
Posypový stroj
více
Oslavy 120. let založení ZS v Borotíně
více
Drakiáda
více
Zdravotní a kondiční cvičení
více
II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
více
Výsledky voleb do senátu I. kolo 07.- 08.10.2016
více
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 7.-8.10.2016
více
Upozornění EON
více
SLUŽBY a PODNIKÁNÍ
více
Výměna a odečty vodoměrů
více
Maliny, léto a jižní Čechy
více
Závěrečný účet DSO Venkov
více
Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno 2015
více
Závěrečný účet za rok 2015
více
Borotínská naučná stezka J.E.Kypty
více
Pěší stezka přes Dehetník
více
Finanční úřad
více
Veřejná vyhláška
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Borotínský Zpravodaj č. 142
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Hlídání dětí
Nabízím hlídání dětí v Borotíně -vyzvednu ze školy i školky -program převážně venku se sportovním zaměřením (hry kolektivní,hry míčové,švihadlo,základy atletiky),vycházky do okolí -v případě špatného počasí je zázemí v rodinném domku se zahradou. Cena: 50,-/hod nebo dohodou Tel. : 777 629 763 E-mail:katerina.brindova@seznam.cz (jsem maminkou 2 holčiček 5 a 9 let,v Borotíně bydlíme od září 2015, zkušenosti s hlídáním mám několik let, byla jsem koordinátorkou MC)
více
Borotínský Zpravodaj č. 141
více
Borotínský Zpravodaj č. 140
více
vyhláška 2/2015
více
Borotínský Zpravodaj č. 139
více
Poznej Toulavu i ty
více
Závěrečný účet DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za r. 2014
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Závěrečný účet DSO
více
Borotínský Zpravodaj č. 138
více
Borotínský Zpravodaj č. 137
více
Borotínský Zpravodaj č. 136
více
Borotínský Zpravodaj č. 135
více
Borotínský Zpravodaj č. 134
více
Borotínský Zpravodaj č. 133
více
Borotínský Zpravodaj č. 132
více
Borotínský Zpravodaj č. 131 - Zvláštní vydání
více
vyhláška č. 1/2015
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Veřejná vyhláška
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Paměti městečka Borotín
více
Czech point
více
Úřad městyse
více
Obecní kroniky
více
Platby místních poplatků - platba od 01.02.2019
více
Turistická známka
více

Běžkařské trasy

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled stránek?