Platby místních poplatků

Platby místních poplatků - platba od 01.02.2019

 

 

Úřad městyse Borotín, čp. 57, PSČ 391 35
IČ: 00252107, DIČ: CZ00252107, Telefon, fax: 381285815,

e-mail : starosta@borotin.cz,
bankovní spojení KB Tábor, č. ú. 0003225301/ 0100

____________________________________________________

 

Platby místních poplatků v Borotíně na rok 2019

/poplatek za PDO/

Výše poplatků: /dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012/

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu /dále PDO/ :

 

600,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci,
300,- Kč za dítě do 15-ti let s trvalým pobytem v obci,
600,- Kč za rekreační objekt

 

Splatnost místních poplatků: 31. 03. 2019 ,

u rekreačních objektů do 30.06.2019

 

Žádáme občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby poplatků na č.ú. 0003225301/0100.

 

VS: čp. domu, do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení a jméno plátce PDO

 

Platby v hotovosti budou vybírány od 01.02.2019 POUZE

v pondělí, středu a pátek od 08.00 do 15.30 hodin

 

Děkujeme všem za řádné placení poplatků.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Přihláška.xlsx Platby místních poplatků 12.2 Kb