Služby pro veřejnost

Pronájem obecního mobiliáře

Na akce pro veřejnost konané v obci bude mobiliář zapůjčen bez úplaty. Na soukromé akce: zelený stan 500,- Kč, pódium 500,- Kč, bílý stan: občanům obce 1.000,- Kč, mimo obec 1.500,- Kč. Sety lavic a stolů zapůjčovány nebudou. Obec si vyhrazuje právo mobiliář na soukromé akce nezapůjčit. Mobiliář je uložen na statku v Barokním dvoře v Borotíně.