Fotbalové hřiště

Fotbalové hřiště

Fotbalové hřiště je určeno pro hru kopané a jako plocha pro požární sport a provozování atletických disciplín. Má travnatý povrch se dvěma brankami. Součástí areálu je provozní objekt, ve kterém jsou umístěny šatny, umývárny a technické zázemí. Je určeno pro veřejnost, sportovní a společenské organizace a základní a mateřské školy. Jednotlivé sportovní plochy a provozní objekty mohou být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněny pro školské, sportovní a zájmové spolky a organizace obce.

Kalendář obsazenosti