Aktuality

Schůze TJ Sokol Borotín

Vedení TJ Sokol Borotín zve členy Sokola, hráče a rodiče hráčů, podporovatele a veřejnost na schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 16.1. v 19:00 v zasedací místnosti radnice.

Program:
- shrnutí 2019
- platba členských příspěvků
- informace o rekonstrukci hřiště
- vedení a organizace


Klubová výstava

Klubová výstava


Platby místních poplatků

Úřad městyse Borotín, čp. 57, PSČ 391 35
IČ: 00252107, DIČ: CZ00252107, Telefon, fax: 381285815,

e-mail : starosta@borotin.cz,
bankovní spojení KB Tábor, č. ú. 0003225301/ 0100

____________________________________________________

 

Platby místních poplatků v Borotíně na rok 2020

/poplatek za PDO/

Výše poplatků: /dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012/

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu /dále PDO/ :

 

600,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci,
300,- Kč za dítě do 15-ti let s trvalým pobytem v obci,
600,- Kč za rekreační objekt

 

Splatnost místních poplatků: 31. 03. 2020,

u rekreačních objektů do 30. 06. 2020

 

Žádáme občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby poplatků na č.ú. 0003225301/0100.

 

VS: čp. domu, do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení a jméno plátce PDO

 

Platby v hotovosti budou vybírány od 01. 02. 2020

POUZE

v pondělí, středu a pátek od 08.00 do 15.30 hodin

 

Děkujeme všem za řádné placení poplatků.

 


Přerušení dodávky pitné vody

Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že dnes od deseti hodit bude z důvodu opravy dočasně uzavřena voda ve veřejném vodovodu v Borotíně. Odstranění závady předpokládáme mezi 14. a 15. hodinou. V té době by měla být dodávka vody postupně obnovována. Děkujeme za pochopení.


Pození na Plevníku

Hospoda na Plevníku v Kamenné Lhotě pořádá tříkrálové posezení s hudbou v sobotu 4.ledna 2020 od 19 hodin. Zváni jsou všichni na Tři krále od Krále.


Novoroční šlápota

Zveme Vás na Novoroční šlápotu ve středu 1. ledna 2020. Sraz je ve 14 hodin u radnice v Borotíně. Trasa povede k lesu Krkáček, kde bychom chtěli seznámit účastníky nejen s historií tamního lesního úkrytu partyzánů.


Přerušení dodávky pitné vody

Vážení spoluobčané, omlouváme se za opakované přerušení dodávky vody. Z důvodu výpadku dodávky vody ze dvou vrtů došlo ke zavzdušnění celého vodovodního systému. Dochází k průběžnému odvzdušňování, bohužel odstranění závad vyžaduje více dní. Žádáme Vás proto o šetření s pitnou vodou. Děkujeme Vám za pochopení.


Prodejní adventní výstava

Prodejní adventní výstava


Nadměrný náklad

Vážení spoluobčané

Na základě povolení Ředitelství silnic a dálnic bude ve středu dne 18.12. 2019 v době mezi 9:00 až 12:00 hod. projíždět obcí Borotín nadměrný náklad s mimořádnou šířkou přes 4 metry, délkou přesahující 16 metrů a výškou 4,5 metru.
Náklad přijede směrem od Sudoměřic na náměstí a odtud k rybníku do ulice s číslem popisným 180 - 189  ta bude během vykládky nákladu neprůjezdná.
Vzhledem k tomu si dovolujeme Vás požádat o uvolnění průjezdu obcí, zejména odstranění zaparkovaných vozidel.
Toto opatření je nutné jednak pro bezpečný průjezd konvoje a jednak z důvodu eliminace možných škod na zaparkovaných vozidlech.
Náklad bude provázet dvojice doprovodných vozidel a tým zkušených pracovníků, kteří budou řídit provoz v obci, žádáme tímto občany obce, aby respektovali dopravní pokyny doprovodných vozidel a pracovníků firmy zajišťující přepravu nákladu.

Omlouváme se za způsobené komplikace a předem děkujeme za pochopení.


14.ples městyse Borotín

 

                                      ZA PŘÍPADNÉ DARY DO TOMBOLY PŘEDEM DĚKUJEME


Přerušení dodávky elektrické energie

Přerušení dodávky elektrické energie


Ples městyse Borotín

Zveme Vás na Ples městyse Borotín – v pátek 27.12.2019 od 20:00 hod. v Hostinci u kostela v Borotíně
K tanci a poslechu zahraje Vysočinka

Nasvěcení stromečku

 V sobotu 30.11.2019 v 16:30 hodin Vás zveme Vás na nasvěcení obecního stromečku.


Čertovské rojení

Čertovské rojení


Adventní výstava

Adventní výstava


3. Adventní koncert

Zveme Vás v neděli 15.12.2019 v 15:00 hodin na 3.Adventní koncert v kostele Nanebevstoupení Páně v Borotíně. 

Vystoupí žáci ZŠ Borotín.

Výtěžek z adventních koncertů bude věnován do veřejné sbírky na obnovu historických a kulturních objektů v obci.


2. Adventní koncert

Zveme Vás v neděli 08.12.2019 v 17:00 hodin na 2.Adventní koncert v kostele Narození Panny Marie na Kostelci

Vystoupí soubor RAK. 

Výtěžek z adventních koncertů bude věnován do veřejné sbírky na obnovu historických a kulturních objektů v obci.


1. Adventní koncert

Zveme Vás v neděli 01.12.2019 v 17:00 hodin na 1.Adventní koncert v kostele Nanebevstoupení Páně v Borotíně. 

Vystoupí pěvecký sbor Nokturno ze Sezimova Ústí. 

Výtěžek z adventních koncertů bude věnován do veřejné sbírky na obnovu historických a kulturních objektů v obci.


Lampionový průvod

Lampionový průvod


Přerušení dodávky elektrické energie


Výzva ke spolupráci

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sharp-20191024-111503.pdf 124.1 Kb

O lese

O lese


Dožínky

Dožínky


Očkování psů

V neděli 22.září od 10 hodin na parkovišti před radnicí v Borotíně proběhne vakcinace psů proti vzteklině. Je zde možnost i čipování psů.


Taneční kurz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stazeny-soubor609132538.jpg 67.9 Kb

Dožínky na statku

Dožínky na statku


Posezení na Plevníku

Pohostinství na Plevníku v Kamenné Lhotě zve všechny příznivce dechové hudby na setkání muzikantů Borotínska a okolí.
Posezení s hudbou proběhne ve středu 7.8.2019 od 19 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.


Myslivecký den v Mezně


Schůze zastupitelstva

Pozvánka

na schůzi zastupitelstva městyse Borotín, která se bude konat

ve čtvrtek 8. srpna 2019 od 20,00 hodin na radnici v Borotíně.

Program:

 1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání

 2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva

 3. Postup prací na obecních stavbách, granty, výběr dodavatelů, projednání smluv

 4. Sociální služby městyse Borotín

 5. Výsledky kontrol

 6. Připomínky, diskuse, různé

Na schůzi Vás zve Ing. Karel Tůma, starosta městyse


Pozvánka na oslavy SDH Borotín

Pozvánka na oslavy SDH Borotín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyroci-pozvanka-2019ii.pdf 539.5 Kb

Odečty stavů vodoměrů v Borotíně

Oznámení pro občany Borotína

 

 • dodávka vody je zabezpečena v souladu s obecně závaznými předpisy o veřejných vodovodech (zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 274/2001, Sb., 505/1990 Sb. v platném znění)
 • každý majitel nemovitosti připojené k obecnímu vodovodu a kanalizaci musí mít s dodavatelem /Městys Borotín/ uzavřenu dohodu o dodávce a odvádění odpadních vod
 • pro každé fakturační období se cena vodného a stočného v Borotíně stanovuje dle propočtu nákladů na provozování vodovodu a čistírny odpadních vod v předchozím roce
 • platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou ročního vyúčtování na základě fyzického odečtu vodoměru
 • množství odebrané vody a množství vody odváděné do veřejné kanalizace je zjišťováno vodoměrem, může být vypočteno dle směrných čísel nebo technický propočtem
 • měřící zařízení musí být opatřeno plombou dodavatele a vždy přístupné kontrole prováděné pověřenými pracovníky dodavatele
 • odběratel je povinen chránit měřící zařízení /vodoměr/ před poškozením a ihned hlásit dodavateli zjištěné závady a změny
 • odečet stavu vodoměrů v domácnostech bude prováděn pověřenou pracovnicí Městyse Borotín od 29. července 2019

 

ing. Karel Tůma
starosta městyse

 


Pošta v Borotíně

30.7. 2019 bude pošta v Borotíně otevřena od 10.00 do 14.00 hodin.


Pošta Borotín

Oznamujeme Vám, že v pátek 12.07.2019 bude pošta v Borotíně z důvodu nemoci uzavřená.

Děkujeme za pochopení.


Divadelní představení Lotrando a Zubejda


Babouci na Starém zámku v Borotíně


Přerušení dodávky el. energie

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-4028929111997928181.pdf 57.3 Kb

Schůze zastupitelstva

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
novy-microsoft-word-document.docx 88.2 Kb

Lotrando a Zubejda

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
lotrando.pdf 1676.3 Kb

Přerušení dodávky el. energie

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
eon452913518.pdf 57.1 Kb

Pošta Borotín

Od 27.05. do 07.06.2019 bude upravena provozní doba pošty v Borotíně:
Po: 14:00 - 17:00
Út: 14:00 - 17:00
St: 15:00 - 18:00
Čt: 14:00 - 17:00
Pá: 14:00 - 17:00
 
Děkujeme za pochopení

Kurz aranžování

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stahovani358863443.jpg 68.7 Kb

Setkání důchodců

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
setkani-duchodcu.pdf 66.1 Kb

Basketbalová zábava

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
podatelna-borotin.cz-20190415-100208.pdf 402.9 Kb

Zápis ZŠ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-k-zapisu-1-.pdf 314.5 Kb

Zápis do MŠ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ms.pdf 163.2 Kb

Vesnice roku 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-organizatori.pdf 284 Kb

Babouci na statku

Milí přátelé,
zveme Vás na vystoupení kapely

Babouci,

nejstarší jihočeské dechovky, která zahraje k poslechu i tanci na statku Starý zámek v Borotíně v pátek 12. července 2019 od 18 hodin.

Při poslechu dobré muziky si můžete také prohlédnout zrekonstruované prostory statku, navštívit náš dobročinný bazar nebo sousední hrad Borotín.
O hladu a žízni u nás určitě nebudete!

Předprodej vstupenek bude od 01.05.2019 ve Smíšence v Borotíně nebo o víkendech přímo na statku.

Těšíme se na Vás


Kurz pletení košíků

Osvětová beseda Borotín pořádá 
II. KURZ PLETENÍ Z PROUTÍ
Budeme se učit plést košíky a pomlázky.
A to ve středu 27.3. a 3.4.2019 od 19 hodin v Hostinci u kostela v klubovně
Lektorem je pan Jan Vavřík z Pikova
S sebou si vezměte zahradnické nůžky, provázek, případně vrbové proutí (nějaké máme, ale budeme rádi, když si přinesete své)
Cena kurzu za jednu lekci je 50 Kč
Počet účastníků kurzu je omezen, přihlaste se co nejdříve.
Bližší info a přihlášky na telefonu 606 535 916 paní Milena Peterková


Velikonoční výstava

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vystava.pdf 301.2 Kb

Kurz pletení mašlovaček

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stahovani.jpg 69 Kb

Divadlo

2. setkání borotínských ochotníků a lidí kolem divadla

Zveme všechny nadšence pro ochotnické divadlo

dne 19. února v 19 hodin  do Hostince u kostela v Borotíně.

Na druhém sezení budeme řešit kulisy a divadelní prostor, přečteme si text a poslechneme texty písniček z připravované hry.

 Zdá se, že jsme se sešli dobrá parta. A to je to nejdůležitější.

Tak se na všechny už moc těšíme!!!

Za OB: Danuše Kroužková a Milena Peterková

                                    


Ochotníci v Borotíně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
podatelna-borotin.cz-20190204-121128.pdf 53.7 Kb

Hasičský bál

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
podatelna-borotin.cz-20190204-122810.pdf 153.9 Kb

Basketbalový turnaj

V sobotu 05.01. proběhne ve sportovní hale v Borotíně kvalifikace o postup na mistrovství republiky v basketbale v kategorii U11. Zúčastní se družstva Sršni Písek, Medvědi Tábor, Sojky Pelhřimov.

Turnaj se bude hrát od 09:30 do 16:30.

V neděli 06.01. se bude hrát Turnaj Šmoulinka Cup, do kterého zasáhnou i naše Tygřata. Ty budou hrát od 10:30 s BC Benešov, od 13:00 hod s PORGem Praha a od 15:15 se Slunéčkem Říčany

Přijďte povzbudit naše nejmenší.


Cvičení s Katkou

Cvičení s Katkou v Borotínské hale.
Kondiční a zdravotní cvičení vhodné pro všechny,kdo chce rozhýbat tělo, posílit svaly a zvýšit fyzickou kondici.
Časový harmonogram:
leden
Po 7.1. 19:30-20:30 hod
Po 14.1. 19:30-20:30 hod
Po 21.1. 19:30-20:30 hod
St 30.1 9:45-10:45 hod
 
únor
Po 4.2. 19:30-20:30 hod
St 13.2 9:45-10:45 hod
Po 18.2. 19:30-20:30 hod
St 27.2. 9:45-10:45 hod
 
březen
Po 4.3 19:30-20:30 hod
Po 18.3. 19:30-20:30 hod
Po 25.3 19:30-20:30 hod
 
duben
Po 1.4. 19:30-20:30 hod
St 10.4.. 9:45-10:45 hod
Po 15.4. 19:30-20:30 hod
St 24.4.. 9:45-10:45 hod
Po 29.4. 19:30-20:30 hod
 
květen
Po 13.5. 19:30-20:30 hod
St 22.5.. 9:45-10:45 hod
Po 27.5. 19:30-20:30 hod
 
červen
Po 3.6. 19:30-20:30 hod
Po 10.6. 19:30-20:30 hod
St 19.6. 9:45-10:45 hod
Po 24.6.. 19:30-20:30 hod

Ples městyse Borotín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-ples-prosinec-2018.pdf 951.1 Kb

Adventní koncerty

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
beneficni-advent-a4.docx 13.5 Kb

Čertovské rojení

Zveme Vás
ČERTOVSKÉ ROJENÍ, které se bude konat na sále Hostince u kostela v Borotíně v neděli 2.prosince 2018 od 14:00 hod

Na děti čeká otevření pekla, řada soutěží, diskotéka, bonbónový déšť přímo z pekla a malý dárek od čertíka


Adventní výstava v Borotíně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-vystava.docx 238.7 Kb

Lampionový průvod

Zveme Vás na lampionový průvod
v pátek 9.listopadu 2018. Sejdeme se v 17:00 hod u Základní školy v Borotíně a půjdeme Borotínem k Pomníku padlým.
Těšíme se na Vás :)

Drakiáda

Drakiáda sraz pátek 19. 10. 2018 v 16:00 hod. na Šáchovnách.

Na příští týden se chystá ochlazení, raději tedy zkusíme létat zítra. S větrem si budeme držet palce, v nejhorším vás čeká příjemná vycházka ;-)


Pozvánka na oslavy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-oslavy.pdf 56.4 Kb

Drakiáda

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-drakiada-2018-barva-vc.-obrazku-iii.pdf 104.6 Kb

Očkování psů

Očkování psů proběhne 23.09.2018 v 10:00 před radnicí v Borotíně. Cena 120 Kč


Změna otevírací doby pošty v Borotíně

Změna otevírací doby pošty od 3. 9. do 5. 10. 2018

Po 8:00 – 10:00 15:00 – 17:00

Út 8:00 – 12:00

St 13:00 – 17:00

Čt 8:00 – 12:00

Pá 8:00 – 12:00


Dožínky na statku

DOŽÍNKY NA STATKU V BOROTÍNĚ - už počtvrté, ale zase jiné. 
Letos Vás čeká spousta zábavy: 
- KROJOVÁ DRUŽINA z Jarošova nad Nežárkou 
- KEJKLÍŘ VOJTA VRTEK se svým představením nejenom pro děti
- DĚTSKÉ DÍLNIČKY - pískování a malování svíček 
- VÝSTAVA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT 
- HRACHOVÉ HŘIŠTĚ a LABYRINT ZE SLÁMY 
- POHÁDKOVÁ BABIČKA S KOLOVRÁTKEM. 

Dožínky na statku 2018 se konají za podpory městyse Borotín a finanční podpory Jihočeského kraje.


Slavnostní akce v Kamenné Lhotě

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
podatelna-borotin.cz-20180905-145810.pdf 551.5 Kb

oprava místní komunikace

 Vážení občané,

oznamujeme Vám, že ve dnech 5. a 6. září 2018 bude opravována komunikace, včetně míst pro parkování,kolem řadových domů v Borotíně. Z tohoto důvodu Vás žádáme o přeparkování Vašich vozidel v uvedeném termínu mimo tyto prostory, abychom mohli akci řádně a rychle dokončit.

K parkování můžete využít komunikaci mezi volnými parcelami u Zákostelníčku, případně prostor za školním hřištěm.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Případné dotazy Vám zodpovíme na telefonním čísle: 381 285 815


Vodné a stočné

     
Vlastník a provozovatel vodovodu a kanalizace: Městys Borotín, č.p. 57
IČ: 00252107, DIČ: CZ00252107
Výpočet ceny vodného a stočného pro rok 2018
       
Náklady na výrobu pitné vody za rok 2017 pro výpočet ceny za vodné              na rok 2018   
 
  s DPH bez DPH  
Mzdy (2011,5021) 65 800,00 65 800,00  
Materiál (5139) 13 160,00 10 876,00  
Majetek (5137) 0,00 0,00  
Elektrická energie (5154) 49 547,00 40 948,00  
Služby (5169) 24 553,00 20 292,00  
Opravy (5171) 148 605,16 122 814,00  
Cestovné (5173) 3 641,00 3 641,00  
Poplatky (5362) 32 684,00 32 684,00  
Roční odpisy majetku - 100 %(*inv.č.) 110 496,00 110 496,00  
Náklady celkem vč. DPH v tis.Kč   407 551,00  
Vyrobeno v roce 2017 (m3) 22 895,00    
       
*inv.č.: 63,64,72,636,642,644,657      
       
Pro výpočet ceny vodného jsou použity náklady bez DPH.    
Vodné - výpočet pro vyúčtování 2017/2018: 407551 : 22895 = 17,80 Kč bez DPH
       
Náklady na provoz kanalizace za rok 2017 pro výpočet ceny za stočné                                         na rok 2018  
 
  s DPH bez DPH  
Mzdy (2011,5021) 22 800,00 22 800,00  
Materiál (5139) 1 321,00 1 092,00  
Služby, školení (5169, 5167) 62 393,00 51 564,00  
Opravy (5171) 112 707,00 93 146,00  
Cestovné (5173) 0,00 0,00  
Elektrická energie 79 029,00 65 313,00  
Roční odpisy majetku -25% (*inv.č.) 201 486,00 98 184,00  
Náklady celkem vč. DPH v tis.Kč   332 099,00  
Čistírnou zpracováno v roce 2017(m3) 13 169,00    
       
*inv.č.: 25,62,70,71,74,75,78,637,643,645,656      
       
Pro výpočet ceny stočného jsou použity náklady bez DPH. Do ceny nejsou zahrnuty náklady na opravu dešťové kanalizace a odpisy tohoto majetku.
Stočné  - výpočet pro vyúčtování 2017/2018:  332099 : 13169 = 25,22 Kč bez DPH
       
Vodné a stočné - výpočet pro vyúčtování 2017/2018: 17,80 + 25.22 = 43,02 Kč bez DPH
       
Vodné a stočné je zdaněno 15% DPH.      
       

Dětský den 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
den-deti-plakat-2018-a3.pdf 174.6 Kb

Basketbal - O turnaj Borotína

TÝDEN BASKETBALU V BOROTÍNĚ

05. -13. května 2018

 

Program:

 

05.- 06. května    turnaj U11

účastníci: Tygřice Borotín, BA Radotín,

TJ Lokomotiva Liberec, SKB Rokycany,

BaK Plzeň, Basketbal Znojmo,

AS Mladá Boleslav, BK Junior Kralupy

05. – 08. května školení nových trenérů

06. – 08. května camp jihočeských výběrů dívek a chlapců

11. května           basketbalová a pouťová zábava,

hraje Covertrio+

12. – 13. května turnaj U16

účastníci: Tygřice Borotín, Sokol Kobylí, Sokol Šlapanice,  Basketbal Znojmo, BBK Brno, Basket Jevíčko, BC Benešov, BK Beroun,

 

Doprovodné akce – mažoretky, taneční skupiny, vystoupení dětí z dětského domova Přestavlky, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Borotín, diskotéka, pouťové atrakce, návštěva prvoligových trenérů


Basketbal - O turnaj Borotína

TÝDEN BASKETBALU V BOROTÍNĚ

05. -13. května 2018

 

Program:

 

05.- 06. května    turnaj U11

účastníci: Tygřice Borotín, BA Radotín,

TJ Lokomotiva Liberec, SKB Rokycany,

BaK Plzeň, Basketbal Znojmo,

AS Mladá Boleslav, BK Junior Kralupy

05. – 08. května školení nových trenérů

06. – 08. května camp jihočeských výběrů dívek a chlapců

11. května           basketbalová a pouťová zábava,

hraje Covertrio+

12. – 13. května turnaj U16

účastníci: Tygřice Borotín, Sokol Kobylí, Sokol Šlapanice,  Basketbal Znojmo, BBK Brno, Basket Jevíčko, BC Benešov, BK Beroun,

 

Doprovodné akce – mažoretky, taneční skupiny, vystoupení dětí z dětského domova Přestavlky, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Borotín, diskotéka, pouťové atrakce, návštěva prvoligových trenérů


Basketbal - O turnaj Borotína

TÝDEN BASKETBALU V BOROTÍNĚ

05. -13. května 2018

 

Program:

 

05.- 06. května    turnaj U11

účastníci: Tygřice Borotín, BA Radotín,

TJ Lokomotiva Liberec, SKB Rokycany,

BaK Plzeň, Basketbal Znojmo,

AS Mladá Boleslav, BK Junior Kralupy

05. – 08. května školení nových trenérů

06. – 08. května camp jihočeských výběrů dívek a chlapců

11. května           basketbalová a pouťová zábava,

hraje Covertrio+

12. – 13. května turnaj U16

účastníci: Tygřice Borotín, Sokol Kobylí, Sokol Šlapanice,  Basketbal Znojmo, BBK Brno, Basket Jevíčko, BC Benešov, BK Beroun,

 

Doprovodné akce – mažoretky, taneční skupiny, vystoupení dětí z dětského domova Přestavlky, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Borotín, diskotéka, pouťové atrakce, návštěva prvoligových trenérů


Basketbalová a pouťová zábava v Borotíně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zabava.pdf 1348.8 Kb

Hry bez hranic 2018

Vážení přátelé SPOLEČENSTVÍ OBCÍ ČERTOVO BŘEMENO,
 
dovolte nám Vás pozvat na 16.ročník tradičních
HER BEZ HRANIC,
který se tento rok koná dne 23.června 2018 na hřišti v Libenicích.
Vaši účast prosíme potvrďte nejpozději do čtvrtka 31.května na email marenky.vnoucata@seznam.cz. Sraz všech účastníků a prezentace družstev do 10:30 hod, zahájení her v 11:00 hodin.
 
Účastní se v každém družstvu 10 osob, z nichž minimálně tři musí být ženského pohlaví.
 
Těšíme se na vás a budeme se snažit Vám připravit "nezapomenutelné" zážitky.
 
Mařenky Vnoučata
 
Případné info na tel. 607 088 797

Kurz košíkářství

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kurz.jpg 41 Kb

PDO 2018

Úřad městyse Borotín, čp. 57,  PSČ 391 35

IČ: 00252107, DIČ: CZ00252107, Telefon,fax: 381285815, e-mail : starosta@borotin.cz,

bankovní spojení KB Tábor, č. ú. 0003225301/ 0100

_____________________________________________________________________________________

Platby místních poplatků v Borotíně na rok 2018

/poplatek za PDO/

Výše poplatků: /dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012/

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu /dále PDO/ :

 • 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci,
 • 300,- Kč za dítě do 15-ti let s trvalým pobytem v obci,
 • 600,- Kč za rekreační objekt

 

Splatnost místních poplatků: 31. 03. 2018 , u rekreačních objektů do 30.06.2018

Žádáme občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby poplatků na č.ú. 0003225301/0100.

VS: čp. domu, do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení a jméno plátce PDO 

Platby v hotovosti budou vybírány od 01.02.2018 POUZE

v pondělí, středu a pátek od 08.00 do 15.30 hodin

Děkujeme všem za řádné placení poplatků.

 

 

Setkání rodáků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
setkani-rodaku.pdf 1210.5 Kb

Novoroční šlápota

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-slapota-2018.pdf 25 Kb

Ples městyse Borotín 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-ples-prosinec-2017.pdf 470 Kb

Adventní koncert ve Střezimíři

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stazeny-soubor-1-.jpg 41 Kb
stazeny-soubor.jpg 53.8 Kb

Vánoční výstava

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vanocni-vystava.pdf 181.1 Kb
vanocni-vystava215385159.pdf 181.1 Kb

Čertovské rojení

Zveme Vás na

ČERTOVSKÉ ROJENÍ,

které se bude konat na sále Hostince pod Kaštanem

v pátek 1.prosince 2017 od 17:00 hod

Na děti čeká řada soutěží, diskotéka, otevírání pekla, bonbónový déšť a malý dárek od čertíka

Vstupné 60 Kč/dítě


Výkup kůží

Vážení spoluobčané, pan Fabián, výkupce kůží oznamuje, že přijede do Borotína v pátek 24.listopadu asi v 11:00 hod.


Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Pozvánka

na 28. schůzi zastupitelstva městyse Borotín, která se bude konat

ve čtvrte30listopadu 2017 od 19,00 hodin na radnici v Borotíně.

 

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání

1.1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

1.2. Program zasedání

2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva

3. Postup prací na obecních stavbách, granty, výběr dodavatelů, projednání smluv

4. Prodej, pronájem pozemků a nemovitostí

5. Centrální vytápění obce

6. Příprava rozpočtu na rok 2018

7. Akce pořádané městysem /předvánoční výstava, ples, setkání rodáků atd./

8. Informace ZŠ a MŠ Borotín

9. Připomínky, diskuse, různé

10. Závěr

 

Na schůzi Vás zve Antonín Brož, starosta městyse


Lampionový průvod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
lampionovy-pruvod-plakat-2017.pdf 19.4 Kb

Pozvánky na víkend, oznámení

V Novém Kostelci se našla fenka, kříženec ovčáka. Bez obojku. Informace na tel: 736 758 090, 724 189 516

 
Paní doktorka Brožová oznamuje že od úterka 31.10.2017 do čtvrtka 02.11.2017 bude čerpat dovolenou.
 
Pan František Petráň Vás zve na výlov rybníka Fanda, který se koná 28.10.2017 dopoledne.

Ořez dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dl-857891626838208021.pdf 72.6 Kb

Krajem Kalicha 2017

Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že 14.10.2017 bude pořádána již po sedmnácté Automobilová orientační soutěž Krajem kalicha 2017. Trať soutěže povede i přes naši obec a její okolí a jede se za běžného silničního provozu s důrazem na bezpečnost a na dodržování všech pravidel silničního provozu. O pořádání byla informována i PČR.


Zahradnictví na Sušárně

Zahradnictví Borotín na Sušárně Vám oznamuje, že začalo s prodejem dušičkové vazby a to od 01.10.2017 každý pátek, sobotu a neděli vždy od 14 do 17 hodin, nebo po telefonické domluvě na čísle 607 843 552. Ukázka výrobků je také v místním kadeřnictví.

Kromě dušičkové vazby nabízíme také podzimní květiny do truhlíků jako jsou vřesy, chryzantémy a jiné. Těšíme se na Vaši návštěvu

Drakiáda

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drakiada-plakat-2017.pdf 90.8 Kb

Pošta Borotín

Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že dne 27.09.2017 bude zavřená pošta v Borotíně. Děkujeme za pochopení.


Zájezd

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
podatelna-borotin.cz-20170922-154028.pdf 795.3 Kb

očkování psů

Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že v neděli 24.0.92017 bude na parkovišti před radnicí probíhat v 9:45 očkování psů.


Kondiční cvičení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zdravotni-a-kondicni-cviceni-borotin-2017.doc 38.4 Kb

Rozbory vody

Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že rozbory vody po napojení nového vrtu na vodovodní řád potvrdily její nezávadnost a není tedy třeba vodu na pití nadále převařovat. Děkujeme Vám za pochopení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozbor-vody-srpen-2017.pdf 57.6 Kb

Borotín v Toulavé kameře

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/

18:20

 


prihláška odběrů hlášení

https://groups.google.com/forum/#!forum/borotin-rozhlas/join


Centrální vytápění obce - dotazník

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik.docx 6.4 Kb

Nová otevírací doba Pošty Partner

Otevírací doba platná od 01.06.2017

 

pondělí   08:00 - 10:00  a  15:00 - 17:00

úterý      08.00 - 12:00

středa    08:00 - 10:00  a  15:00 - 17:00

čtvrtek   08.00 - 12:00

pátek     08.00 - 12:00


Posypový stroj

Městys Borotín bude provádět zimní údržbu komunikací novým posypovým strojem, který zakoupil za 85.000 Kč.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20161201-100309.jpg 2071.1 Kb

Adventní koncert

V pátek 9.prosince se v kostele Nanebevstoupení Páně konal po dlouhé době opět adventní koncert. Více než stovka návštěvníků si v tomto předvánočním čase přišla poslechnout vystoupení pěveckého sboru Nokturno ze Sezimova Ústí. Díky tomuto benefičnímu večeru se podařilo vybrat 3.994 Kč na opravu kazatelny v borotínském kostele. Děkujeme

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20161209-190955.mp4 114811.9 Kb

Oslavy 120. let založení ZS v Borotíně

http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/u-borotinske-zakladky-se-vcera-strilelo-20161022.html


Drakiáda

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drakiada-plakat-2016.pdf 90.6 Kb

Zdravotní a kondiční cvičení

Sportovní hala Borotín Vás zve na pravidelné zdravotní a kondiční cvičení

Hodinová lekce probíhá 20min zahřátím s prvky aerobiku, dále strečink, posilování problémových partií a zpevňování středu těla s učením správného dýchání, na závěr důkladné protažení.


Kdy: každé pondělí od 20 hod
Kde: Sportovní hala Borotín
Cena: 50,-Kč,permanentka 10 lekcí za 400 Kč nebo za pololetí 650 Kč (17 lekcí)

S sebou: sportovní boty, podložku, pití ručník, malý rehabilitační míč (owerball)

Možnost využít sprchu a posezení v baru


Lektor: Katka Brindová, tel: 777 629 763, e-mail: katerina.brindova@seznam.cz
 


Výměna a odečty vodoměrů

Vážení spoluobčané,

 

letos bude provedena výměna části vodoměrů v Borotíně. Na základě výběrového řízení tuto zakázku provede firma Mon-Top, Chotoviny.                            

Na náklady obce bude provedena v domácnostech výměna, resp. cejchování stávajících vodoměrů starších 6-ti let.  Cejchování a výměna vodoměrů bude rozdělena do několika fází. V letošním roce se vymění vodoměry v  domech s č.p. 1 až 125. Pověřená firma bude předem informovat domácnosti o termínu, ve kterém se akce uskuteční. Poté bude vyhotovena nová smlouva o podmínkách dodávky vody s dodavatelem. Plošná výměna a cejchování se týká pouze vodoměrů instalovaných na obecním vodovodu. Městys Borotín bude vlastníkem všech nových vodoměrů.

Současně bude proveden odečet stavů vodoměrů pověřenou pracovnicí městyse Borotín paní Petrou Tejnorovou. Každý odběratel je povinen pracovníku dodavatele umožnit přístup k vodoměru.

U domácností, které mají namontovány ještě další vodoměry, např. na vlastní studny, je majitel povinen vždy po šesti letech si na vlastní náklady vyměnit nebo ocejchovat vodoměr a o této změně informovat provozovatele vodovodu.

V ostatních nemovitostech proběhne výměna vodoměrů v následujících letech. 


GIVT.cz

Nakupujte srdcem...

 

Češi v roce 2014 utratili na internetu více než 70 miliard!Načítání... Probíhá akce...

GIVT.cz – portál pro „neziskovky“ - je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a GIVT.cz z vašeho nákupu zasílá vámi zvolené organizaci část peněz z vaší útraty.

Zvolte si svůj oblíbený sportovní klub, kulturní organizaci, charitu nebo zájmovou skupinu. Vyberte si na stránkách GIVT.cz internetový obchod, kde běžně nakupujete. Z každého vašeho nákupu jde předem dané procento přímo na účet zvolené neziskové organizace. Nezaplatíte ani korunu navíc a  podpoříte ty, které máte rádi!

 

Díky projektu Givt.cz se můžete podílet také na záchraně unikátní kulturní památky a darovat část peněz ze svého internetového nákupu do veřejné sbírky na obnovu barokního dvora Starý zámek v Borotíně.

/číslo účtu  2800632849/2010, Fio banka a.s. Praha/

 

https://givt.cz/

https://www.facebook.com/BD.Borotin/?fref=ts

 

Jana Čermáková,

Barokní dvůr Borotín,z.s.


Maliny, léto a jižní Čechy

https://www.novinky.cz/komentare/408841-komentar-maliny-leto-a-jizni-cechy-vaclav-klaus-ml.html


Hlídání dětí

Nabízím hlídání dětí v Borotíně

-vyzvednu ze školy i školky

-program převážně venku se sportovním zaměřením (hry kolektivní,hry míčové,švihadlo,základy atletiky),vycházky do okolí

-v případě špatného počasí je zázemí v rodinném domku se zahradou.

Cena: 50,-/hod nebo dohodou

Tel. : 777 629 763
E-mail:katerina.brindova@seznam.cz

(jsem maminkou 2 holčiček 5 a 9 let,v Borotíně bydlíme od září 2015, zkušenosti s hlídáním mám několik let, byla jsem koordinátorkou MC)


Služba pro seniory

Nabídka služby pro seniory - hygienická péče, úklid domácnosti, nákupy a další.

Helena Bílá

Borotín č.p. 255

Telefon: 777 209 330