Aktuality

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Pozvánka

 

na schůzi zastupitelstva městyse Borotín, která se bude konat

ve čtvrtek 24. června 2021 od 20,00 hodin na radnici v Borotíně

 

Program:

  1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
  2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva
  3. Účetní závěrka a závěrečný účet městyse Borotín, Společenství obcí Čertovo Břemeno a Mikroregionu Venkov
  4. Postup prací na obecních stavbách, projednání smluv
  5. Informace o provozu příspěvkových organizací
  6. Provoz sportovišť
  7. Připomínky, diskuse, různé
  8. Závěr

Na schůzi Vás zve Karel Tůma, starosta městyse