Aktuality

Schůze zastupitelstva

Pozvánka

na schůzi zastupitelstva městyse Borotín, která se bude konat

ve čtvrtek 8. srpna 2019 od 20,00 hodin na radnici v Borotíně.

Program:

  1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání

  2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva

  3. Postup prací na obecních stavbách, granty, výběr dodavatelů, projednání smluv

  4. Sociální služby městyse Borotín

  5. Výsledky kontrol

  6. Připomínky, diskuse, různé

Na schůzi Vás zve Ing. Karel Tůma, starosta městyse