Zápisy zastupitelstva
Zápis z 9.schůze zastupitelstva
Zápis ze 8. schůze zastupitelstva
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva