Vítáme Vás v Borotíně

Úvodní stránka - O městysuBorotín patří mezi nejstarší obce Táborska a již ve 12. století je dokladován jako majetek mocného jihočeského rodu Vítkovců. Jedna z větví tohoto rodu - páni z Landštejna - vybudovala na nedalekém skalním ostrohu nad potokem Tismenicí strážní hrad. Ten plnil důležitou funkci na staré zemské cestě z jižních Čech přes Borotín, Mezno a Miličín dále na sever k Praze. Ve stejné době jako hrad, tedy někdy začátkem 14. století, byl založen i borotínský kostel zasvěcený původně sv. Maří Magdaléně. Samotný Borotín vznikl patrně jednorázovým založením na místě původní nevýznamné vísky.


Logo Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program

Víte, že...

  • Historie obce sahá až do 12. století
  • V roce 1333 byl Borotín povýšen na městečko
  • Počet obyvatel: 692 (k 30.06.2019)
  • Průměrný věk obyvatel: 38,77 let
  • Nadmořská výška: 520 m n.m.
  • Části obce: Boratkov, Borotín, Hatov, Chomoutova Lhota,Kamenná Lhota, Libenice,  Nový Kostelec, Pejšova Lhota, Pikov, Předbojov, Sychrov

Kalendář událostí v obci


Mapová aplikace

Úvodní stránka - Mapový portál


Facebook


Jak se Vám líbí nový vzhled stránek?

Novinky na úřední desce

Nabídka zaměstnání - ekonomický pracovník

Veřejná vyhláška

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody


Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

Opatření obecné povahy

Nové kotlíkové dotace

Výzva k podání podnětů na využití zemědělských pozemků

Výsledky hlasování ve volebním okrsku

Výzva občanům

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Návrh rozpočtu Mikroregionu venkov 2022

Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

Veřejná vyhláška

informace pro občany

Vyhláška k dani z nemovitosti

Vyhlášení záměru na darování a přijetí nemovitého majetku

Vyhlášení záměru na darování a přijetí nemovitého majetku

Výběrová řízení

Platby místních poplatků pro rok 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Návrh závěrečného účtu DSO Venkov

Usnesení vlády ČR - úřední hodiny

Dražební vyhláška

Dostatečně neidentifikovatelní vlastníci

Výsledky Voleb do zastupitelstva kraje 2020

zápis z 1.zasedání okrskové komise

Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje

Dražební vyhláška

Odečty vodoměrů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU veřejnou vyhláškou Městský

Závěrečný účet DSO

Seznámení s podklady

Výběrové řízení - správce sportovišť

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

AUKČNÍ VYHLÁŠKA . C T A/ 0 4 2 A/ 2 0 2 0

Vyhlášení záměru na zřízení věcného břemene

Opatření vlády

Roušky

Nařízení hejtmanky

Oznámení občanům - omezení pracovní doby, nabídka služeb

Informace k výuce

Informace pro rodiče

Mateřská škola Borotín

Výběrové řízení

Výzva - Úřad pro zastupování státu

Výběrové řízení na zaměstnance

Zahájení řízení o určení právního vztahu

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozovatele energetických soustav

Nová osvobození na dani z nemovitých věcí

Platby místních poplatků na rok 2020

Opatření obecné povahy

Výběrové řízení na pracovní místo

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 18 č.p. 263

Výpočet ceny vodného a stočného pro rok 2019

Výběrové řízení na pozici Ředitel příspěvkové organizace Sociální služby městyse Borotín

Dražební vyhláška

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Závěrečný účet DSO 2018

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Zastavení řízení

Prohlídky bytů v č.p. 88

Veřejná vyhláška

Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu

Hodnotící zpráva DSO za rok 2019

Rozhodnutí

Veřejná vyhláška Výstavba inženýrských sítí a komunikace Na Sušárně

Jednoduché pozemkové úpravy

Kandidáti pro volby do zastupitelstva městyse Borotín konaných ve dnech 05. a 06.10.2018

Jednoduché pozemkové úpravy

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Stavba E.ON Distribuce

Veřejné projednání ÚP Střezimíř

Opatření obecné povahy

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Upozornění pro vlastníky lesa

Zahájení územního řízení

Uzemní pracoviště ČB

Žádost o vyvěšení

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov na rok 2018

Veřejná vyhláška

Nabídka pronájmu

Výzva občanům

Změna otevírací doby pošty v Borotíně

Město Sedlčany

Uzavírka silnice Mitrovice

Závěrečný účet 2016

Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016

Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Libenice

Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Kamenná Lhota

Přerušení dodávky el. energie

Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci

Oznámení

II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 7.-8.10.2016

Výzva

Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno 2015

Závěrečný účet za rok 2015

Finanční úřad

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje

Závěrečný účet Městyse Borotín 2014

Závěrečný účet DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za r. 2014

Závěrečný účet DSO

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Veřejná vyhláška

více z úřední desky

Aktuality a akce

Pozvánka na Divadlo Ungelt
více
Nabídka zaměstnání - ekonomický pracovník
více
Veřejná vyhláška
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody
více
Pozvánka na setkání harmonikářů
více
Pozvánka na podzimní výstavu
více
Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 30.9.2023
více
Výsledky soutěže veřejných sbírek na památky v roce 2023
více
Pozvánka na zábavu
více
Borotínský zpravodaj č. 170
více
Místní knihovna
více