Vyhlášky
č. 02/2022 o místním poplatku z pobytu
č. 01/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
č. 01/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
č.01/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Požární řád obce
č.02/2018 kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Požární řád
č.01/2018 o komunálním a stavebním odpadu
č.02/2017 o stanovení části společného školského obvodu mateřské školy
č.01/2017 o stanovení části společného školského obvodu základní školy
č.02/2015 o stanovení školského obvodu základní školy
č.01/2015 o systému komunitního kompostování
č.05/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
č.01/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Borotínč.04/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Městyse Borotín
č.03/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci
č.02/2005 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny
č.01/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška o územním plánování a stavebním řádu