Úřední deska
Opatřené obecné povahy č. 1/2024

O výjimce z ochranných podmínek vlka evropského


Pošta partner Borotín - dočasná změna hodin pro veřejnost

V tyto dny bude otevřeno pouze v těchto hodinách:

Pondělí 3.6.2024 8:00 - 10:00
Pátek 7.6.2024 8:00 - 12:00


Volby do EP - Informace o době a místě konání voleb
Veřejná vyhláška

k dani z nemovitých věcí na rok 2024


Volby do EP - informace o počtu a sídle
Veřejná vyhláška

Oznámení Zeměměřického úřadu


Místní poplatky v roce 2024
Změna správního poplatku za ověření podpisu od 01.01.2024

Od 01.01.2024 došlo ke změně výše správního poplatku za legalizaci (ověření podpisu), a to na 50,-Kč/ podpis. Poplatek za vidimaci (ověření listiny) zůstává stejný 30,-Kč/ strana.


Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
Nové kotlíkové dotace
Výzva k podání podnětů na využití zemědělských pozemků
Výsledky hlasování ve volebním okrsku
Výzva občanům
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Návrh rozpočtu Mikroregionu venkov 2022
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
informace pro občany
Vyhláška k dani z nemovitosti
Vyhlášení záměru na darování a přijetí nemovitého majetku
Vyhlášení záměru na darování a přijetí nemovitého majetku
Výběrová řízení
Platby místních poplatků pro rok 2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Návrh závěrečného účtu DSO Venkov
Usnesení vlády ČR - úřední hodiny
Dražební vyhláška
Dostatečně neidentifikovatelní vlastníci
Výsledky Voleb do zastupitelstva kraje 2020
zápis z 1.zasedání okrskové komise
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje
Dražební vyhláška
Odečty vodoměrů
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU veřejnou vyhláškou Městský
Závěrečný účet DSO
Seznámení s podklady
Výběrové řízení - správce sportovišť
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
AUKČNÍ VYHLÁŠKA . C T A/ 0 4 2 A/ 2 0 2 0
Vyhlášení záměru na zřízení věcného břemene
Opatření vlády
Roušky
Nařízení hejtmanky
Oznámení občanům - omezení pracovní doby, nabídka služeb
Informace k výuce
Informace pro rodiče
Mateřská škola Borotín
Výběrové řízení
Výzva - Úřad pro zastupování státu
Výběrové řízení na zaměstnance
Zahájení řízení o určení právního vztahu
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozovatele energetických soustav
Nová osvobození na dani z nemovitých věcí
Platby místních poplatků na rok 2020
Opatření obecné povahy
Výběrové řízení na pracovní místo
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 18 č.p. 263
Výpočet ceny vodného a stočného pro rok 2019
Výběrové řízení na pozici Ředitel příspěvkové organizace Sociální služby městyse Borotín
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Závěrečný účet DSO 2018
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Zastavení řízení
Prohlídky bytů v č.p. 88
Veřejná vyhláška
Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu
Hodnotící zpráva DSO za rok 2019
Rozhodnutí
Veřejná vyhláška Výstavba inženýrských sítí a komunikace Na Sušárně
Jednoduché pozemkové úpravy
Kandidáti pro volby do zastupitelstva městyse Borotín konaných ve dnech 05. a 06.10.2018
Jednoduché pozemkové úpravy
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Veřejné projednání ÚP Střezimíř
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Upozornění pro vlastníky lesa
Zahájení územního řízení
Uzemní pracoviště ČB
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov na rok 2018
Veřejná vyhláška
Nabídka pronájmu
Výzva občanům
Změna otevírací doby pošty v Borotíně
Město Sedlčany
Uzavírka silnice Mitrovice
Závěrečný účet 2016
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Libenice
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Kamenná Lhota
Přerušení dodávky el. energie
Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci
Oznámení
II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 7.-8.10.2016
Výzva
Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno 2015
Závěrečný účet za rok 2015
Finanční úřad
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje
Závěrečný účet Městyse Borotín 2014
Závěrečný účet DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za r. 2014
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Veřejná vyhláška
Úřední deska - archiv změn