Úřední deska
Informace o počtu a místě volebních okrsků
My v tom Jihočechy nenecháme II

Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu
Podpora rodin s dětmi


Informace k dotaci - Podpora sportovní infrastruktury
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Výzva občanům
Informace o počtu a místě volebních okrsků
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
opatření obecné povahy
opatření obecné povahy
Dotační program městyse Borotín 2022
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Opatření obecné povahy - dočasné vyloučení vstupu do lesa
Návrh rozpočtu Mikroregionu venkov 2022
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
Veřejná vyhláška
informace pro občany
Vyhláška k dani z nemovitosti
Výzva k podání nabídek
Vyhlášení záměru na darování a přijetí nemovitého majetku
Vyhlášení záměru na darování a přijetí nemovitého majetku
Výběrová řízení
Platby místních poplatků pro rok 2021
Informace k dani z nemovitých věcí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Návrh závěrečného účtu DSO Venkov
Přerušení dodávky el. energie
Usnesení vlády ČR - úřední hodiny
Dražební vyhláška
Dostatečně neidentifikovatelní vlastníci
Výsledky Voleb do zastupitelstva kraje 2020
zápis z 1.zasedání okrskové komise
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje
Dražební vyhláška
Odečty vodoměrů
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU veřejnou vyhláškou Městský
Závěrečný účet DSO
Seznámení s podklady
Výběrové řízení - správce sportovišť
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
AUKČNÍ VYHLÁŠKA . C T A/ 0 4 2 A/ 2 0 2 0
Vyhlášení záměru na zřízení věcného břemene
Opatření vlády
Roušky
Nařízení hejtmanky
Oznámení občanům - omezení pracovní doby, nabídka služeb
Informace k výuce
Informace pro rodiče
Mateřská škola Borotín
Výběrové řízení
Výzva - Úřad pro zastupování státu
Výběrové řízení na zaměstnance
Zahájení řízení o určení právního vztahu
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozovatele energetických soustav
Nová osvobození na dani z nemovitých věcí
Platby místních poplatků na rok 2020
Opatření obecné povahy
Výběrové řízení na pracovní místo
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 18 č.p. 263
Výpočet ceny vodného a stočného pro rok 2019
Výběrové řízení na pozici Ředitel příspěvkové organizace Sociální služby městyse Borotín
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Závěrečný účet DSO 2018
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Zastavení řízení
Prohlídky bytů v č.p. 88
Veřejná vyhláška
Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu
Hodnotící zpráva DSO za rok 2019
Rozhodnutí
Veřejná vyhláška Výstavba inženýrských sítí a komunikace Na Sušárně
Jednoduché pozemkové úpravy
Kandidáti pro volby do zastupitelstva městyse Borotín konaných ve dnech 05. a 06.10.2018
Jednoduché pozemkové úpravy
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Stavba E.ON Distribuce
Veřejné projednání ÚP Střezimíř
Opatření obecné povahy
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Upozornění pro vlastníky lesa
Zahájení územního řízení
Uzemní pracoviště ČB
Žádost o vyvěšení
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov na rok 2018
Veřejná vyhláška
Nabídka pronájmu
Výzva občanům
Změna otevírací doby pošty v Borotíně
Město Sedlčany
Uzavírka silnice Mitrovice
Závěrečný účet 2016
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Libenice
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Kamenná Lhota
Přerušení dodávky el. energie
Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci
Oznámení
II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 7.-8.10.2016
Výzva
Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno 2015
Závěrečný účet za rok 2015
Finanční úřad
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje
Závěrečný účet Městyse Borotín 2014
Závěrečný účet DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za r. 2014
Závěrečný účet DSO
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Veřejná vyhláška
Úřední deska - archiv změn