Úřední deska
Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 1 v č.p. 261
Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 18 č.p. 263
Výpočet ceny vodného a stočného pro rok 2019
Výběrové řízení na pozici Ředitel příspěvkové organizace Sociální služby městyse Borotín
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Závěrečný účet DSO 2018
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Zastavení řízení
Prohlídky bytů v č.p. 88
Veřejná vyhláška
Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu
Hodnotící zpráva DSO za rok 2019
Rozhodnutí
Veřejná vyhláška Výstavba inženýrských sítí a komunikace Na Sušárně
Ustavující schůze zastupitelstva
Jednoduché pozemkové úpravy
Kandidáti pro volby do zastupitelstva městyse Borotín konaných ve dnech 05. a 06.10.2018
Jednoduché pozemkové úpravy
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Stavba E.ON Distribuce
Veřejné projednání ÚP Střezimíř
Opatření obecné povahy
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Upozornění pro vlastníky lesa
Zahájení územního řízení
Uzemní pracoviště ČB
Žádost o vyvěšení
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov na rok 2018
Veřejná vyhláška
Nabídka pronájmu
Výzva občanům
Změna otevírací doby pošty v Borotíně
Město Sedlčany
Uzavírka silnice Mitrovice
Závěrečný účet 2016
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
Rozbory vody pro občany
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Libenice
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Kamenná Lhota
Přerušení dodávky el. energie
Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci
Oznámení
II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
Výsledky voleb do senátu I. kolo 07.- 08.10.2016
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 7.-8.10.2016
Upozornění EON
Výzva
Závěrečný účet DSO Venkov
Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno 2015
Závěrečný účet za rok 2015
Finanční úřad
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje
Závěrečný účet Městyse Borotín 2014
Závěrečný účet DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za r. 2014
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Závěrečný účet DSO
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Veřejná vyhláška
veřejná vyhláška - územní plán obce