Hrad Borotín a barokní hospodářský dvůr

Turistický portál - prezentace hradu Borotín

https://www.regiontourist.cz/co-podniknout/zricenina-hradu-borotin/


Borotín v Toulavé kameře

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/

čas 18:20


Hrad Borotín a barokní hospodářský dvůr


    Východně od obce Borotín leží na ostrožně nad rybníkem zříceniny gotického hradu, jedna z mnoha zastávek Karla Hynka Máchy a kulisy natáčení pohádky "Honza málem králem" z roku 1976. Autobusem se k němu můžete dopravit do zastávky Borotín - Starý zámek nebo přímo z Borotína půlhodinovou procházkou. Přístup ke zřícenině umožňuje odbočka ze silnice Tábor - Praha v Sudoměřicích vlevo, směr na Sedlec-Prčice. Vlaková zastávka je v Sudoměřicích u Tábora, od hradu vzdálená asi dva kilometry. Pěší turisty přivede do Borotína trasa modré značky z Jistebnice (asi 10 km), nebo žlutá značka ze Střezimíře, případně z Balkovy Lhoty. Přímo k hradu vede i trasa červené značky z Tábora (asi 17 km).

 

 

 Z HISTORIE HRADU

    V historických pramenech se hrad poprvé uvádí k roku 1356 v predikátu Vítka z Borotína, který pocházel z jedné z větví nejmocnějšího jihočeského rodu Vítkovců, pánů z Landštejna, a který je i možným zakladatelem hradu. V držení jeho potomků zůstal pak hrad ještě téměř celé století. Jeho potomci Jan a Heřman byli přívrženci Husova učení a významnými postavami doby, Heřman z Landštejna a Borotína byl 16. října 1423 na Svatohavelském sněmu dokonce jako zástupce kališníků zvolen do dvanáctičlenné zemské vlády. 

 


    Další majitel hradu, Mikuláš z Landštejna a Borotína, byl od roku 1426 rovněž jedním ze spojenců a hejtmanů táborské strany. Roku 1434 se však moudře rozhodl přejít k umírněné koalici, čímž si 21. května 1434 vysloužil obležení Borotína táborským vojskem. Prudké počáteční zteči hrad odolal a na dlouhodobé obléhání neměli Táboři ve svízelné politické situaci ani pomyšlení. Od Borotína odtáhli ku Praze a do středních Čech, kde byla o několik dní později, 30. května, u Lipan vybojována jedna z rozhodných bitev, předznamenávající konec polních vojsk. Když se po klamném manévru rožmberských nechali sirotci vylákat a otevřeli vozovou hradbu, pronikl do ní vyčleněný jízdní oddíl, v němž kromě jiných bývalých táboritů nacházíme i Mikuláše z Borotína. Ten také prodal hrad Borotín před rokem 1446 svému spolubojovníku od Lipan Janu Malovcovi z Pacova. 


    Hrad poté mizí z písemných pramenů až do počátku 17. století, kdy jej roku 1613 potomek Jana Malovce Pavel prodává Kryštofu Vojkovskému z Milhostic. Jeho synové se zapojili do stavovského povstání a odplatou jim byl hrad i dvůr vypleněn a vypálen. Po bělohorské porážce byl Vojkovským hrad s dvorem, pivovarem, městečkem Borotínem a příslušnými vesnicemi konfiskován a prodán jako "zámek starý řečený Borotín" 16. března 1623 Polyxeně Lobkovské z Pernštejna. Ještě v témž roce se v další zprávě hrad popisuje "toho jest toliko jméno a zdi bez krovu zbořené, dvůr všechen spálený".
 

    Paní Polyxena připojila Borotín ke svému jistebnickému panství, jehož osudy sdílel až do 20. století. Po dvou staletích v lobkovickém držení prodal Ferdinand z Lobkovic roku 1829 jistebnické panství železářskému podnikateli Janu Nádhernému z Prahy, který byl o devět let později povýšen do šlechtického stavu s přídomkem "z Borutína". Posledním majitelem panství z tohoto průmyslnického rodu byl v polovině 20. století Konstantin svobodný pán Nádherný z Borutína. Po roce 1948 se svými potomky emigroval, potomci žijí v Rakousku a Kanadě
    V průběhu dalších staletí byly chátrající budovy hradu rozebírány na stavební materiál pro domky okolního obyvatelstva stejně jako na výstavný barokní dvorec v místě bývalého předhradí. Zejména západní část jádra výrazně poškodila těžba kamene. Ještě v polovině 19. století byly zbytky zdiva hradu mnohem výraznější, jak ukazují i kresby a rytiny v dílech F.A. Hebera a A. Sedláčka.

Hrad BorotínHrad Borotín

 


podívejte se také na: 

http://www.virtualtravel.cz/borotin/hrad-borotin.html


 

Podrobný popis stavebního vývoje hradu a současného stavu naleznete zde.

Jak se hrad Borotín ocitl v držení Viléma Lva z Říčan http://www.ceskasibir.cz/dok/d611.php

 

Pověst

Bílá paní na Borotíně  

Další legenda o bílé paní se váže k zřícenině hradu Borotín, které se dnes říká Starý zámek. První zmínky o tomto hradu pocházejí z roku 1356, kdy ho vlastnil Vítek z Borotína, jenž patřil k větvi jihočeského rodu Vítkovců. V některých pramenech je uváděn Vítek jako ten, kdo hrad založil. O tom však pravděpodobně neexistují žádné písemné zmínky.

I na Borotíně se prý zjevoval přízrak bíle oděné ženy, která se procházela po hradě či levitovala ve vzduchu nad hradem. Bílá paní je podle legendy poměrně mladá a může se jednat o zjevení některého ženského potomka pánů z Borotína. Okolo hradu se traduje příběh o nešťastné lásce, který najdeme i v mnoha dalších legendách. Narodila se zde prý dívka, jež byla velice krásná a inteligentní. Ta se zamilovala do prostého mládence, což se pochopitelně nezamlouvalo jejímu otci, který pro svou dceru našel jiného ženicha. Dívka k tomu mládenci nic necítila. Musela si ho však vzít za manžela, aby splnila otcovo přání. V době svatby však byla nešťastná dívka v jiném stavu s mládencem, kterého skutečně milovala. Když se to dozvěděl její manžel, prý ji zavraždil. Probodl ji nožem.

 

 

BAROKNÍ HOSPODÁŘSKÝ DVŮR BOROTÍN

Občerstvení na statku otevřeno o víkendech v červnu 10:00 - 17:00 hod nebo po domluvě na telefonu 727 980 531

 https://www.facebook.com/?ref=logo#!/BD.Borotin?notif_t=fbpage_fan_invite

1.1. KULTURNÍ PAMÁTKA

Barokní hospodářský dvůr (zvaný Starý zámek) v Borotíně u Tábora je kulturní památkou rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 28.7.2003 (spisová značka Č.j. 9660/2001). Důvodem pro zapsání mezi kulturní památky je mimořádný urbanistický význam objektu: “... tento typ osově symetrické trojkřídlé dispozice s čelní vjezdovou branou (bez významnějších mladších přestaveb) se dochoval již velmi ojediněle. Lze tedy konstatovat, že areál hospodářského dvora Starý zámek patří mezi nejvýznačnější stavby svého druhu v jihočeském regionu a z hlediska své urbanistické polohy zřejmě nemá obdoby“.  Dnešní, v podstatě barokní dvůr má pozdně středověké nebo renesanční jádro. Přelom 18. a 19. století vtiskl dvoru klasicistní tvář, jehož součástí je kromě vykrajovaných štítů také červeně malované členění vnějších fasád.

1.2. HISTORIE OBJEKTU

Barokní hospodářský dvůr v Borotíně je situován naproti zřícenině středověkého hradu zvaného Starý zámek, po kterém podobně přijímá přídomek Starý zámek. Poprvé je dvůr uváděn roku 1557, kdy zaujímá místo, kde bývalo hned od založení hradu neopevněné předhradí s hospodářskými budovami. Nadále plnil funkci poplužního dvora, po vypálení hradu a jeho následném opuštění v roce 1620 zůstává jako samostatně fungující hospodářská jednotka v majetku rodu Lobkowiczů, kteří roku 1829 prodali hrad i se statkem baronům Nádherným. Po pozemkové reformě v roce 1923 se zde vystřídalo mnoho majitelů i nájemců, přičemž potomkům posledních majitelům byl objekt vrácen v restitučním řízení. Ti jej následně prodali a střídání dalších majitelů, kteří na objektu neprováděli ani základní udržovací práce přivedlo statek k jeho stávajícímu havarijnímu stavu (stav v roce 2009).

1.3. PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST BAROKNÍHO DVORA BOROTÍN

Společnost TAKELOT s.r.o. objekt zakoupila v prosinci roku 2009. Rok 2010 byl ve znamení čištění objektů, základních zabezpečovacích prací a statického zajištění objektu. V témže roce byl zpracován stavebně historický průzkum a dojednány podmínky závazného stanoviska NPÚ (podmínek Národního památkového ústavu, za kterých je možné objekt rekonstruovat). V roce 2011 byl zpracován projekt obnovy komplexu, na jehož základě bylo vydáno platné stavební povolení. V letech 2011-2013 došlo k většinové rekonstrukci historicky nejcennější části komplexu – jižního křídla.

Oprava středové brány a ohradní zdi u jižního křídla. Financováno plně z vlastních zdrojů.

Nový krov (replika barokního krovu) a nová střešní krytina nad západní částí jižního křídla (původní obytná budova). Oprava byla spolufinancována z Havarijního programu Ministerstva kultury 2011.

Oprava zkolabovaných částí obvodových zdí a zřícených kamenných kleneb ve východní části jižního křídla (tzv. ovčín) Oprava byla spolufinancována z grantového programu Nemovité památky Jihočeského kraje 2011.

Obnova původních barokních fasád východního a západního štítu jižního křídla a osazení replik barokních oken a dveří v západní části jižního křídla (původní obytná budova). Oprava byla spolufinancována z grantového programu Nemovité památky Jihočeského kraje 2012.

Oprava historického klasicistního krovu a střechy  nad východní částí jižního křídla (tzv. ovčína). Oprava byla spolufinancována z Havarijního programu Ministerstva kultury 2012 a 2013).

Dokončení statického zabezpečení  východní části jižního křídla (tzv. ovčín) formou zátěru kamenných kleneb a osazení replik barokních oken a dveří ve východní části jižního křídla. Oprava byla spolufinancována z grantového programu Nemovité památky Jihočeského kraje 2013.

Obnova  (části) historického plotu a rekultivace jižní terasy včetně obnovení květné a bylinkové zahrádky. Oprava byla spolufinancována z Programu rozvoje venkova, Realizace místní rozvojové strategie Fiche 1.4. Zlepšení estetického vzhledu obcí II vyhlášené MAS Krajina srdce.

Tyto provedené a plánované rekonstrukční aktivity reprezentují  Fázi I. Fáze II. bude zahrnovat rekonstrukci a adaptaci severního křídla. Fáze III. bude zaměřená na zahrnovat zadního traktu (stodol) a stájí pod objektem barokního dvora.

 

1.4. PROJEKT OBNOVY BAROKNÍHO DVORA BOROTÍN

Cílem projektu

Barokní dvůr Borotín je vybudování kulturního a společenského centra pro nejbližší region tak, aby zapadal a podporoval cíle uskupení Společenství obcí Čertovo břemeno a souběžně využíval jeho turistického potenciálu. Předpokladem je samotná historická budova statku, ale také protilehlý komplex zříceniny středověkého hradu.

1.4.1. JIŽNÍ KŘÍDLO

Fáze I. (2010 – 2014):

Rekonstrukce a adaptace jižního křídla. Rekonstrukce středové (vstupní) barokní brány a jižních obvodových zdí. Rekonstrukce terasy pod jižním křídlem statku. Projektová dokumentace počítá s následným využitím stávajících budov jižního křídla:

PŮVODNÍ OBYTNÁ BUDOVA

Původně obytná budova s barokním štítem a se zachovalými cihlovými klenbami z 18. století v jedné části a středověkými kamennými klenbami v druhé části bude přebudována na dva apartmány, které budou plně využívat historického potenciálu a respektovat nároky vyššího standardu rodinné dovolené (prostředí a dostatek samostatných pokojů). Apartmány nabídnou společenskou místnost včetně malé kuchyňky, sociální zázemí (samostatná koupelna a samostatný záchod) a ložnici v přízemí. Další dvě oddělené místnosti (ložnice) včetně odděleného sociálního zázemí (2x koupelna se záchodem v jedné místnosti) budou v podkrovní části. S podkrovím bude přízemí spojeno vnitřním schodištěm. Interiéry v přízemí budou vybaveny historickým nábytkem tak, aby vnitřní vybavení podtrhlo autenticitu a historickou výjimečnost místa. Jeden z apartmánů nabídne výhled na protilehlou zříceninu středověkého hradu. Oba apartmány budou mít k dispozici část zahradní terasy, která přiléhá k jižnímu křídlu. Terasa bude staticky zajištěna a rekonstruována dle dochovaných fotografií.

BUDOVA tzv. OVČÍNA

Pozdně středověká budova s kamennými klenbami představuje spolu s obytnými budovami nejstarší část dvora. Přízemní část bude uzpůsobena tak, aby zde mohla být umístěna expozice regionálního muzea. Projekt muzea je podporován městysem Borotín, který na projektu aktivně spolupracuje primárně z pohledu zajištění náplně expozice. Rozsáhlé podkroví bude adaptováno na multifunkční společenské prostory tak, aby zde mohly být pořádány vernisáže, výstavy a jiné akce kulturního charakteru – ať už v souvislosti s muzeem nebo jako samostatné aktivity. Terasa přiléhající k budově bude využita částečně jako bylinková zahrádka, částečně jako odpočinková zóna. Terasa bude staticky zajištěna a rekonstruována dle dochovaných fotografií.

1.4.2. SEVERNÍ KŘÍDLO

Fáze II. (2014 - 2017): Rekonstrukce a adaptace severního křídla. Dokončení oprav teras pod jižní křídlem. Dokončení stavby parkoviště pod severním křídlem. Projektová dokumentace počítá s následným využitím stávajících budov severního křídla.

Špejchar: budova špejcharu s barokním štítem bude obnovena do původní podoby tak, aby byla přístupná návštěvníkům.

Hospodářská budova stáje: budova původních stájí bude upravena na standardizované ubytovací kapacity – jak v přízemí, tak v podkroví.

Hospodářská budova konírna: budova koníren bude v přízemí upravena na dva stylové pokoje apartmánového typu. V podkroví budou podobně ubytovací kapacity.

Hospodářská budova  původní kolna: tato budova včetně navazujícího přístavku budou využívány jako provozní prostory komplexu (vytápění/ voda/ čistička odpadních vod atd.).

1.4.3. VÝCHODNÍ KŘÍDLO

Fáze III. (2017-2020): Rekonstrukce a adaptace objektů (stávajících) stodol. Úprava přilehlých pozemků. Připravovaná projektová dokumentace počítá s následným využitím stávajících budov severního křídla.

Severní budova: Společenský & konferenční sál a restaurace. Školící prostory v podkrovní části.

Jižní budova:  Wellnes a bazén. Provozní ubytovací kapacity.

1.5. BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN – POSTUPNÁ REKONSTRUKCE (2011 -2013)

1.6. MIKROREGION ČERTOVO BŘEMENO

Borotín je součástí mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno (rozhraní jižních a středních Čech), který vznikl již v roce 1996 a název dostal podle skalního útvaru „Čertovo břemeno“, opředeného několika pověstmi. Mikroregion je svazkem jedenácti obcí - šest obcí z jižní části Středočeského kraje (Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno, Střezimíř a Sedlec-Prčice) a pěti obcí ze severní části Jihočeského kraje (Balkova Lhota, Borotín, Jistebnice, Nadějkov a Radkov).

Společenství obcí Čertovo břemeno se snaží iniciovat pozitivní rozvoj tohoto typicky venkovského mikroregionu, zejména v oblastech rozvoje kvalitní technické infrastruktury, občanské vybavenosti, cestovního ruchu, zaměstnanosti, propagace regionu a ochrany životního prostředí, za účelem zachování kulturního a přírodního dědictví regionu.

Územím mikroregionu prochází mezinárodní zelená stezka Greenways Praha - Vídeň. V její návaznosti a ve snaze zpřístupnit návštěvníkům turisticky atraktivní místa mikroregionu vzniklo několik velmi dobře značených místních cyklotras s názvem  Greenways Čertovo břemeno. Zelené stezky Greenways Čertovo břemeno jsou složeny z cykloturistických tras, zimních lyžařských stop, pěších turistických tras, naučné stezky Nadějkovsko s rodinnou stezkou, křížové cesty z Jistebnice ke kapli sv. Máří Magdalény a systému výletů za kapličkami Českého Meránu. V zimním období je možné využívat vyznačený systém lyžařských tras pro běh na lyžích. V rámci systému existují značené a pravidelně udržované lyžařské trasy v délce pětašedesát kilometrů. Jak cyklistické, tak běžkařské trasy procházejí přímo přes Starý zámek v Borotíně jako přes klíčový turistický bod Borotínska a jsou – kromě nádherné okolní přírody a turistických zajímavostí – základním předpokladem aktivní dovolené pro celou rodinu v této oblasti.

1.7. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ “Barokní dvůr BOROTÍN, z.s.“

Občanské sdružení “Barokní dvůr BOROTÍN, o.s.“ bylo založeno v roce 2012. Primárním posláním občanského sdružení “Barokní dvůr BOROTÍN o.s.“ je pomoc a součinnost při rekonstrukci a revitalizaci kulturní památky - hospodářského dvora Starý zámek v Borotíně.  Cílem je adaptace historicky nejcennější části objektu a vybudování interaktivní muzejní expozice zaměřené na historii statku, protilehlého hradu, obce a zdejšího zemědělského regionu.  Muzeum je významným bodem širšího záměru vybudování společenského a kulturního centra. Činnost občanské sdružení je podporována obcí, místními spolky (Osvětová beseda), spolupracuje s místními organizacemi (např. partnerská smlouva s místní základní školou), uskupeními (např. partnerská smlouva se Společenstvím obcí Čertovo břemeno) a také s MAS Krajina srdce. Občanské sdružení “Barokní dvůr BOROTÍN, z.s.“ bylo registrováno podle zákona č.83/1990Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 31.8.2012 pod čj.VS/1-1/89 932/12-R.  IČ: 22714065.

Mezi členy patří majitel objektu, rodinní příslušníci, místní občané, odborníci na obnovu kulturních památek a různorodí podporovatelé projektu obnovy statku (včetně dvou osob žijících trvale v zahraniční). Podpora členů je primárně formou aktivní pomoci při rekonstrukčních pracích, při organizačním zajištění akcí, jejich výtěžek jde na obnovu objektu, nezištnou odbornou pomocí (příprava projektu a dozor realizace), ale i drobnějšími finančními dary.

Jednou z poslední aktivit občanského sdružení "Barokní dvůr Borotín z.s." je zahájení veřejné sbírky. V případě zájmu o podporu obnovy hospodářského dvora Starý zámek v Borotíně můžete zaslat Vás finanční příspěvek na účet veřejné sbírky č. 2800632849/2010 (viz příloha).

 

 http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/novodoby-rytir-milan-tejnor-zachranuje-slechticky-borotinsky-statek-20150421.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
leták.pdf 6228.7 Kb