Úřad

Úřad městyse

 

Zaměstnanci:

 • Účetní a matrikářka: Jana Čermáková, T: 381 285 815, M: 725 823 474
 • Administrativní pracovnice: Markéta Vašíčková T: 381 285 815, M: 602 138 948
 • Vedoucí hospodářské činnosti: Tomáš Pazourek, T: 381 285 815, M: 736 758 090

 

Úřední dny:

PO: 8:00 - 17:00

ST: 08:00 - 17:00

PÁ: 08:00 - 14:00

Mimo úřední hodiny nezaručujeme možnost úředního jednání.

 

Služby a ceník:

 • kopírování, tisk - A4 černobíle jednostranně 2 Kč, oboustranně 3 Kč, A3 4 Kč, resp. 8 Kč
 • kopírování, tisk - A4 barevně jednostranně 10 Kč, oboustranně 15 Kč, A3 20 Kč, resp. 30 Kč
 • nahlížení do matriky - 20 Kč
 • vyhotovení stejnopisu matričních dokladů - 100 Kč
 • ověření podpisu - 30 Kč
 • ověřování listin - 30Kč / stránka
 • žádost o občanský průkaz - formulář si vyzvednete na úřadě, platí se pouze v případě ztráty, zcizení či poškození (100 Kč)
 • přihlášení trvalého pobytu - 50 Kč, formuláře si vyzvednete na úřadě
 • změna jména a příjmení (ze závažných důvodů)
 • uzavření manželství - poplatek se platí pouze v případě, že se obřad koná mimo obřadní síň obce (1000 Kč)
 • povolení nebo ohlášení kácení stromu - 100 Kč, formulář viz níže
 • žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • výpisy z Czech pointu

Žádosti o pasy a řidičské průkazy vyřizuje Městský úřad v Táboře.

Podrobné informace o tom, jak řešit různé životní situace (jaké formuláře a doklady potřebujete, lhůty k vyřízení žádostí apod.), najdete na stránkách ministerstva vnitra - občan na úřadě.