Obecní kroniky

Obecní kroniky

Kronikářkou městyse Borotín je paní Milena Peterková, tel: 381 285 800

Pokud máte zájem, aby se materiály z Vašeho rodinného archivu staly součástí archivu obecního a zůstaly tak k dispozici příštím generacím, můžete je věnovat do expozice budoucího borotínského muzea. Fotografie, dokumenty, dopisy i jiné historické předměty můžete předat na úřadě v Borotíně.

 

Kroniky obce z let 1915 - 1987  jsou umístěny ve Státním oblastní archivu v Třeboni, můžete si je prohlédnout na jeho stránkách www.ceskearchivy.cz:

1915-1950

1951-1969

1970-1987