Odpadové hospodářství

Platby místních poplatků pro rok 2022

Platby místních poplatků v Borotíně na rok 2022 /poplatek za PDO/

Výše poplatků: /dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021/ - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství /dále PDO/ :

600,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci,
300,- Kč za dítě do 15-ti let s trvalým pobytem v obci,
600,- Kč za rekreační objekt

Splatnost místních poplatků: 31. 03. 2022, u rekreačních objektů do 30. 06. 2022

Žádáme občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby poplatků na č.ú. 0003225301/0100. VS: čp. domu

Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení a jméno plátce PDO

Platby v hotovosti budou vybírány od 01. 02. 2022

POUZE v pondělí, středu od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin

pátek od 08.00 do 14.00 hodin

Děkujeme všem za řádné placení poplatků.