Služby a podnikání v obci

Pronájem obecního mobiliáře

Na akce pro veřejnost konané v obci bude mobiliář zapůjčen bez úplaty.

Stany, sety lavic a stolů zapůjčovány na soukromé akce nebudou.

Mobiliář je uložen na statku v Barokním dvoře v Borotíně.