Matrika

Duplikáty matričních dokladů

  • Duplikát matričního dokladu (rodný, oddací, úmrtní list) vydá matriční úřad fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům; v případě že žádá příbuzný, kromě OP musí vždy doložit příbuzenský vztah, u rodiče stačí OP, sourozenec svůj rodný list, aby dokázal, že mají alespoň jednoho společného rodiče, prarodič pak rodný list svého potomka, který je rodičem žadatele
  • O vydání duplikátu rodného listu nezletilého dítěte žádá zákonný zástupce, nebo rodinný příslušník (viz předchozí bod)
  • Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu je 300 Kč
  • O duplikát matričního dokladu je možné požádat i písemnou formou. Vyplněný formulář s ověřeným podpisem spolu s doložením příbuzenského stavu (viz první bod) zašlete na adresu matriky úřadu městyse Borotín.  K žádosti je třeba přiložit správní poplatek 300 Kč. Duplikát matričního dokladu je pak žadateli zaslán do vlastních rukou na uvedenou adresu.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-vydani-druhopisu-matricniho-dokladu.docx 91.4 Kb