Úřední deska

Informace k výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

v době, kdy jsou uzavřeny školy a školky se zásadně mění způsob vzdělávání našich dětí. Domácí vzdělávání nabízí zcela jiné možnosti, vyžaduje také jiné nároky. V současné době nejsou děti z naší školy v domácím vzděláváním v legislativním smyslu slova, toho jsme si vědomi, nicméně školní práce je od nich z naší strany vyžadována. Naším cílem není přenést zodpovědnost za předané vědomosti na rodiče. Zadávanými úkoly i kontrolou vypracovaných úkolů chceme pomoci udržet a prohloubit získané vědomosti a také v některých případech pomoci nastavit pravidelný denní režim. Pravidelnost, kontrola a kontakt s učiteli i spolužáky může mnohým pomoci vyrovnat se s mimořádnou situací. U některých rozptýlit strach o zdraví svých blízkých. Malé děti jistě potřebují s vypracováním úkolů dopomoc dospělých, ti starší potřebují spíše pomoc s přístupem k práci. Nechceme dny, kdy nelze chodit do školy ani do zájmových kroužků, přetavit na drilování a biflování dětí ani rodičů. Víme, že máte svých starostí až nad hlavu. Spíše se snažíme nabízet podněty. Vypracování některých úkolů však považujeme za opravdu důležité a ani slovu online test se možná v průběhu dalších dní nevyhneme. Děti jsou na hodnocení a známkování zvyklé, některé tuto zpětnou vazbu opravdu nutně potřebují pro ujištění, že dělají věci správně. Jiní si zase potřebují ověřit, že učivo zvládají.

Děti mají řadu možností učit se i z jiných materiálů než těch, které jim posíláme. V tom jim určitě nebraňme. Není však nutné, aby u učení trávily více času, než který tráví ve škole. Doporučuji u malých dětí kratší úseky se střídáním činností, u větších dětí věnovat každému vyučovanému předmětu cca 20 minut. Pokud po tu dobu budou děti opravdu usilovně pracovat a přemýšlet, vydá to přibližně stejně jako vyučovací hodina. Zařazujte do vzdělávání i zábavné prvky a zájmové aktivity. Nikdo z učitelů nepředpokládá, že se děti budou učit denně od osmi do dvou. Těšíme se však, až nám budou děti vyprávět, co doma všechno dělaly a co nového si vyzkoušely.

Získaný čas je možné využít na zájmové aktivity a činnosti, na které v každodenním shonu není příliš času. Těšíme se na obrázky a výtvory, jejichž fotografie nám můžete posílat na školní email. Určitě z nich vznikne krásná výstavka.

V současné době mají žáci zadány úkoly na období do 20. 3. 2020. Tyto jsme zadávali víceméně narychlo při vyhlášení uzavření školy bez jakéhokoliv povědomí o možné délce trvání. My učitelé toto období využíváme k přípravě dalších materiálů a předávání informací. Někteří již mají se svými žáky nastavené komunikační kanály a jsou s dětmi v kontaktu.

Pokud by kdokoliv potřeboval pomoci (nejen se vzděláváním) jsme Vám ve škole k dispozici každý všední den od 8,00 do 10,00 hodin. Případně na telefonu či emailu. Učitelé v současné době pracují na doporučení Bezpečnostní rady vlády z domova. Jsou však svým žákům a jejich rodičům k dispozici.

Žádám všechny o zodpovědné dodržování vládou vyhlášených opatření a pravidel, přeji pevné zdraví a těším se brzké setkání se všemi.

email: zsborotin@seznam.cz tel.: 739 572 481

 

16. 3. 2020

Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy