Úřední deska

Mateřská škola Borotín

Uzavření školy

Od 17. 3. 2020 bude uzavřena základní i mateřská škola.

Ředitelka školy po projednání se zřizovatelem počínaje dnem 17. 3. 2020 až do odvolání uzavírá provoz v mateřské škole.

Školní jídelna od 17. 3. 2020 nebude vařit ani pro cizí strávníky ani pro zaměstnance školy.

Žádost o ošetřovné bude vydáváno po celou dobu uzavření škol v kanceláři ZŠ vždy od 8,00 do 10,00 hodin.

Další informace včetně námětů na práci se školkovými dětmi budou uvedeny v nejbližších dnech na stránkách školy.

Děkuji všem za pochopení a ohleduplnost a přeji v této vypjaté situaci klid a zdraví.

www.zsborotin.cz
email: zsborotin@seznam.cz
tel.: 381 285 833, 739 572 481

14. 3. 2020
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy