Úřední deska

Rozbory vody pro občany

AKCE – Informativní rozbor pitné vody

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., příloha č.5 Krácený rozbor

TRVÁNÍ 1.3. - 31.5. 2017

ROZSAH STANOVENÍ:

* Escherichia coli

* Koliformní bakterie

* Amonné ionty

* Dusičnany

* Dusitany

* TOC (CHSK-Mn)

* pH

* železo nebo mangan

* tvrdost (Ca, Mg)

Jsme Vám k dispozici na všech 33 pracovištích v rámci

9 krajů ČR

Cena pro soukromé osoby: 750,- Kč

Cena je uvedena včetně DPH a obsahuje: rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KOMPLETNÍ ROZSAH KRÁCENÉHO ROZBORU DLE VYHLÁŠKY

252/2004 Sb. PŘÍLOHA 5 PLATÍ CENA 1 250,- Kč

 

Pracoviště Tábor

SA 1191/, tel: 606 608 908, 381 212 502

Po – Čt 7:00- 9:00 (vzorkovnice nutno vyzvednout předem, ve vlastních láhví vzorky nepříjmáme )_________________________________________________________________________

Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře, tj. provádí rozbory. Nejsme kontrolním orgánem, nedáváme sankce za nevyhovující vodu. Pomůžeme vám zjistit, jakou vodu pijete a poradíme vám v případě, že voda nevyhovuje limitům vyhlášky. Infolinka: 844 06 06 06 od 8:00 do 15:00 E-mail: info@zuusti.cz www.zuusti.cz