Úřední deska

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015

/dle § 17 zákona č. 250/2000 SB. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů/

K projednání závěrečného účtu Městyse Borotín jsou zastupitelstvu obce předloženy tyto podklady:

  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Příloha účetní závěrky
  • Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12
  • Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2015
  • Protokol o kontrole OSSZ
  • Seznam  poskytnutých příspěvků 

Zpracovala: Jana Čermáková, účetní

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-zprava-pro-zu-2015-mestys.xls 48.6 Kb
protokol-o-kontrole-ossz.pdf 88.4 Kb
souhrnna-sestava-2016-05-17-11-23.pdf 1949.6 Kb
v040-201512ke01.pdf 2681.1 Kb
v060-201512ke01.pdf 306.7 Kb
v061-201512k01.pdf 385.7 Kb
v062-201512k01.pdf 2364.4 Kb
zprava-z-prezkoumani-hospodareni.pdf 367.5 Kb