Vyhlášky

č.02/2005 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družinyMěstys Borotín

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.

Zastupitelstvo obce Borotín se na svém zasedání dne 12. 5. 2005 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 13.5.2005.