Aktuality

Schůze zastupitelstva

Pozvánka

 

na schůzi zastupitelstva městyse Borotín, která se bude konat

ve středu 20. listopadu 2019 od 19,00 hodin v budově ZŠ Borotín.

Program:

 1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
 2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva
 3. Postup prací na obecních stavbách, projednání smluv
 4. Příprava akcí (možnosti získání dotací) na rok 2020
 5. Připomínky, diskuse, různé
 6. Závěr

 

Schůze zastupitelstva

Pozvánka

 

na schůzi zastupitelstva městyse Borotín, která se bude konat

ve středu 20. listopadu 2019 od 19,00 hodin v budově ZŠ Borotín.

Program:

 1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
 2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva
 3. Postup prací na obecních stavbách, projednání smluv
 4. Příprava akcí (možnosti získání dotací) na rok 2020
 5. Připomínky, diskuse, různé
 6. Závěr